MJESTO ZA REKLAMU

Sa poboljšanjem vremenskih prilika i početkom nove građevinske sezone,  počeli su radovi na asfaltiranju puteva na području općine Ilijaš. U toku je rekonstrukcija puta prema filter postrojenju na Karašnici u dužini 300 metara.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, Aziz Fazlić, pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje, Dervo Šabić,  viši referent za građenje posjetili su ovaj lokalitet.

Načelnik Fazlić je naglasio važnost blagovremene dinamike realizacije projekata, kako bi se svi ugovoreni poslovi u ovoj godini završili u okviru dogovorenih rokova.

U narednim danima planirano je asfaltiranje putne infrastrukture u Mrakovu u dužini 580 metara i u dijelu ulice Bosanski put, kod baraka, u dužini 530 metara.

Svi ovi projekti planirani su ugovorima iz 2017. godine, ali nisu realizovani u protekloj godini zbog početka zimske sezone.

Projekat u Mrakovu finansira Općina Ilijaš u iznosu 41.305,14 KM uz sufinansiranje građana sa 13.500 KM.

Finansijksa sredstva za asfaltiranje na Karašnici u potpunosti je osigurala Općina Ilijaš u iznosu od 31.974,93 KM.

Općina je iz svog budžeta izdvojila 70.777,14 KM za asfaltiranje dijela ulice Bosanski put.

Za realizaciju ovih projekata angažovana je građevinska firma Haliliovć d.o.o., dok je za nadzor zadužena firma Pronasa d.o.o. Sarajevo.

Izvor: Općina Ilijaš

Share.

Comments are closed.