Sa poboljšanjem vremenskih prilika i početkom nove građevinske sezone počeli su radovi na na sanaciji, rekonstrukciji i asfaltiranju puteva na području općine Ilijaš.

U toku je nekoliko značajnih projekata u oblasti putne infrastrukture vrijednih stotine hiljada konvertibilnih maraka.

Prije svega u toku je projekat sanacije i rekonstrukcije puta za Korita. Dužina dionice je 2000 metara, a vrijednost radova je 529.140,12 KM.

Počeo je projekat i rekonstrukcija puta na dionici Misoča – Zenik dužine 2000 metar. Vrijednost projekta je 372.597,90 KM, a izvođač radova je “Halilović” d.o.o. Ilijaš.

Također je počela izgradnja putne komunikacije u obuhvatu Industrijske zone „Luka“ Ilijaš, kao i u obuhvatu IZ „Željezara“. Vrijednost radova za IZ “Luka” je 515.406,22 KM i 466.159,05 KM za IZ „Željezara“, a izvođač radova je “GEO-PUT” d.o.o. Maglaj.

Počela je i izgradnja pješačke staze u Misoči, čija je vrijednost 56.169,94 KM, a izvođač je firma „Halilović“.

Ovo su samo neki od ovogodišnjih planiranih projekata izgradnje putne infrastrukture na području općine Ilijaš.

Svi pomenuti projekti planirani su ugovorima iz 2018. godine, ali nisu realizovani u protekloj godini zbog početka zimske sezone.

Share.

Comments are closed.