Danas asfaltiranje puta u MZ Podlugovi u naselju Sovrle

Danas je počelo asfaltiranju lokalnog puta u dužini od 700 m u MZ Podlugovi u naselju Sovrle. Postupkom javne nabavke za izvođenje radova kao najpovoljniji izvođač radova izabrana je firma “GEO PUT” d.o.o. Maglaj.
Stručni nad izvođenjem radova vrši firma “Pronasa” d.o.o. Sarajevo.
Sredstva za realizaciju projekta  obezbjeđena su u Budžetu Općine Ilijaš, a projekat se realizuje putem Službe za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje Općine Ilijaš.
Radovi se odvijaju nesmetano u skladu sa propisanim tehničkim uslovima.
Realizacijom ovog projekta povećat će se stepen sigurnosti građana ovog naselja, kao i svih drugih učesnika u saobraćaju.