Danas isplata naknada civilnim žrtvama rata u Kantonu Sarajevo

Korisnici sa statusom civilnih žrtava rata na području Kantona Sarajevo danas u poslijepodnevnim satima moći će podići svoje julske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune, obavještavaju iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Za ove namjene iz Budžeta Kantona Sarajevo izdvojeno je 1.181.071,66 KM.

Pravo na naknadu ostvarilo je 3.783 osoba.

} else {