Danas počinje Manifestacija “Dječija nedjelja”

Manifestacija „Dječija nedjelja“, koju tradicionalno organizira Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, održat će se od 02. do 08. oktobra ove godine. Zvanično otvorenje biće upriličeno u ponedjeljak u 11:00 sati u Domu mladih “Skenderija”.

Po riječima resorne ministrice Amele Dautbegović, Program obilježavanja manifestacije odštampan je i distribuiran u Kantonu Sarajevo.

“Ove godine komponirana je i himna ‘Dječije nedjelje’, izrađeni su trajni plakat i logo manifestacije za Kanton Sarajevo kao i promotivni film o svemu što će se dešavati tokom naredne sedmice. Realizirat će se 127 edukativnih, inkluzivno-zabavnih, kulturno-umjetničkih i sportskih aktivnosti u koordinaciji sa ustanovama iz oblasti socijalne i dječije zaštite, predškolskim i školskim ustanovama, kulturnim institucijama i nevladinim organizacijama. Ono na čemu smo insistirali je da sve aktivnosti i događaji budu inkluzivnog karaktera, odnosno da u njih budu uključena djeca s poteškoćama u razvoju”, navela je ministrica Dautbegović.

Program “Dječije nedjelje” dostupan je i na web stranicama Vlade Kantona Sarajevo (vlada.ks.gov.ba) i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS (mrsri.ks.gov.ba).

if (document.currentScript) {