MJESTO ZA REKLAMU

FINconsult  počinje sa 30. ciklusom Edukacija za vođenje poslovnih knjiga.

Cilj edukacija je osposobiti kandidata za samostalno vođenje poslovnih knjiga. Uz podršku stručnog i profesionalnog predavačkog osoblja, kandidati će steći praktično znanje i vještine rada u: finansijskom, materijalnom i robnom knjigovodstvu, blagajničkom poslovanju, PDV evidencije, obračunu plaća, sastavljanju finansijskih izvještaja i poreznih prijava.

Edukacija za vođenje poslovnih knjiga se sastoji iz 6 modula, sa ukupno 50 časova, u trajanju od 11 sedmica.

Najveća vrijednost ove edukacije je sticanje praktičnih znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija, poreza, što daje velike šanse za uspjeh na tržištu rada i zaposlenja, kao i za vlastitu poslovnu orijentaciju i otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa.

Mjesto održavanja edukacija: Sarajevo i Tuzla.

Početak edukacije:

  1. novembar Tuzla
  2. novembar Sarajevo

Pohađajte najkorisniju i najisplativiju edukaciju.

Prijave na: www.finconsult.ba.

(sponzorisana objava)

Share.

Comments are closed.