FINconsult je danas 16.01.2019. godine u prostorijama hotela Grand u Sarajevu održao 1. ovogodišnji  ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, na temu:

 

GODIŠNJI OBRAČUN

sastavljanje i podnošenje  finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i 

prijava  za 2018. godinu i primjena novih standarda i propisa

 

Na seminaru su prezentirane aktuelne teme vezane za godišnji obračun  i sačinjavanje finansijskih, poreznih i drugih izvještaja i prijava za 2018. godinu, početak primjene novog MSFI 16- Najmovi,  te primjenu novih poreznih i drugih propisa relevantnih za rad finansijsko-računovodstvene profesije u BiH.

Pripremljen je sadržajan seminarski Priručnik sa dosta praktičnih primjera, kao i prezentacije kompetentnih predavača, a sve u cilju da ovaj seminar bude od što veće koristi za učesnike seminara.

Veliki broj računovođa, revizora, direktora i vlasnika firmi je uzelo učešće na današnjem seminaru, čime je potvrđen kvalitet i korisnost seminara koje realizira FINconsult.

FINconsult pored Tuzle i Sarajeva nastavlja sa seminarima u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH u još 4 bh. gradova:

  • Jelah-Tešanj 17.01.2019. – hotel AA Jelah,
  • Gračanica 22.01.2019. – shopping centar ETNA,
  • Gradačac 23.01.2019. – hotel Banja Ilidža,
  • Brčko 24.01.2019. – hotel Jelena.

Više o seminarima i narednim edukacijama edukativno-konsultanske kuće FINconsult možete pogledati na www.finconsult.ba

Share.

Comments are closed.