Pacijenti sa najtežim oboljenjima u Bosni i Hercegovini nalaze se u izuzetno teškoj situaciji. Potvrđen je nedostatak citostatika u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Onkološki pacijenti ponovo se susreću sa problemom nestašice lijekova koji su im neophodni, a prema podacima Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, trenutno nedostaje 15 lijekova iz grupe citostatika.

Iz federalnog zavoda ističu da je trenutno deficitarno 15 lijekova iz grupe citostatika, 10 lijekova deficitarno je zbog nemogućnosti Zavoda da vodi aktivnosti na realizaciji postojećih ugovora o nabavci i isporuci sa ugovornim dobavljačima i vođenju novih postupaka javnih nabavki zbog kašnjenja usvajanja Budžeta Federacije i Finansijskog plana Zavoda, zbog čega je Zavod bio u potpunoj blokadi. 5 lijekova je deficitarno zbog nemogućnosti isporuke od ugovornih dobavljača.

Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kažu dan je nabavka tih lijekova uvijek tenderska, a za nabavku su nadležna entitetska ministarstva za poslove zdravlja i Odjel za zdravstvo Brčko distrikta, odnosno njihovi fondovi zdravstvenih osiguranja.

Podsjećamo, u 2018. godini lijekovima za maligna oboljenja liječeno je 11.682 pacijenata u Federaciji BiH, a ovaj broj u 2017.godini iznosio je 10.934 pacijenta.

Broj onkoloških pacijenata u našoj zemlji bilježi konstantan rast, a samo u FBiH se u proteklih deset godina povećao za 77,9 odsto. Zbog nedostatka lijekova, njihov život je ugrožen, jer je riječ o pacijentima koji ne smiju prekidati terapije.

Izvor: BHRT

Share.

Comments are closed.