Općina Ilijaš u posljednjih nekoliko godina mjesto je realizacije brojnih kapitalnih projekata, posebno u oblasti infrastrukture i poboljšanja uslova života za njene građane. Takva je bila i cijela 2018. godina, a načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić u intervjuu za Radio Ilijaš kazao je da je mnoštvo projekata realizirano, ali ambiciozno postavljeni plan ipak nije ostvaren.

S aspekta obima projekata puno toga je urađeno i mnogi projekti su realizirani, ali s aspekta plana koji je ambiciozno postavljen za ovu godinu on nije realiziran zbog nekih objektivnih okolnosti i procedura koje su nas dovele u fazu kašnjenja. Ono što je bitno da su svi ključni projekti završeni ili su u fazi realizacije, što mene čini zadovoljnim a mislim i da građani trebaju biti zadovoljni onim što je urađeno. Jedan od projekata koji je efikasno realiziran za 10 mjeseci je izgradnja Fiskulturne sale u OŠ „Hašim Spahić“. Realizacija izgradnje Gradskog trga je pri kraju, ostali su radovi oko informativnog panoa i rasvjete, još nije definisano kad će zvanično otvorenje, najvjerovatnije za Novu godinu uz doček na otvorenom prvi put u općini Ilijaš, kazao je načelnik Fazlić.

Projekti vodosnabdijevanja  veoma su važni za građane i Općinu Ilijaš, a ove su godine podrazumijevali izgradnju filter postrojenja Sokolina i vodoopskrbnog sistema Vrutak, u kojoj su fazi ovi projekti?

-Oba projekta odnose se na gornje područje općine Ilijaš, opskrbni sistem Sokolina vezan je za Srednje gdje su građani godinama imali problem zamućivanja vode i zato se krenulo sa projektom izgradnje filter postrojenja Sokolina, koji je u završnoj fazi i 19. decembra treba biti završen. Sistem Vrutak u svojoj prvoj fazi podrazumijeva vrijednost od milion i 700 hiljada KM i obuhvata izgradnju vodozahvata, pumpnog postrojenja, prepumpavanja i centralnog rezervoara čime će se omogućiti da stanovnici MZ Gajevi imaju dugoročno riješeno pitanje vodosnabdijevanje. Realizacija prve faze značit će i nastavak projekta i izgradnju distributivne mreže za vodosnabdijevanje područja Nišićke i Crnoriječke visoravni jer imamo izvorište koje jer takvog kapaciteta da se može na taj način postaviti sistem. Projekat je vezan za ekonomski razvoj ovog područja, za razvoj u sferi izgradnji stambenih objekata, apartmantskih naselja, turističkih objekata i poljoprivrede.

Koji su najvažniji realizirani projekti asfaltiranja i rekonstrukcije puteva u ovoj godini?

Po planu Direkcije za ceste ove godine trebala je krenuti rekonstrukcija ceste od Starog Ilijaša do Malešića, a realizirana je rekonstrukcije puta kroz MZ Lješevo vrijednosti oko 800 hiljada KM. Trenutno intenzivno imamo dogovore sa Direkcijom za ceste KS kako bi se realizirali projekti koji nisu u ovoj godini, definisani su i projekti od Alića rampe do Gnionice i od Edeke do mosta na Stavnji i dijela regionalne ceste prema Brezi čime želimo da u naredne dvije godine završimo rekonstrukciju regionalne ceste. Što se tiče Općine Ilijaš i lokalnih puteva ove godine smo imali i značajnu podršku Ministarstva saobraćaja, kao i federalnog i državnog budžeta a najznačajniji projekti su rekonstrukcija i druga faza projekta Vlaškovo-Gornja Karaula i izgradnja puta Vlaškovo-Misoča vrijednosti više od 600 hiljada KM i građani su dobili modernu saobraćajnicu. Urađeni su i putevi na Sokolini, nastavak puta prema Dragoradima, put za Malinovcu, nekoliko sekundarnih puteva u Kamenici. Od značajnijih lokalnih puteva finansiranih iz budžeta Općine Ilijaš naveo bih put Kadarići-Balbegovići, asfaltiran je put za Mariće u MZ Podlugovi, dionica puta u Gornjoj Luci, asfaltiran  je put u MZ Malešići od podvožnjaka do škole i nekoliko manjih puteva, a svim tim projektima nastojimo da vršimo urbanizaciju svih područja naše općine.

Općinsko vijeće Ilijaš na novembarskoj sjednici podržalo je Prijedlog Nacrta Budžeta za 2019. godinu u iznosu od 15.600 000  KM, to je osnov za budući Prijedlog Budžeta. Koji su to prioritetni projekti čije finansiranje je planirano?

Budžet podržava sve aktivnosti, organizacije, ustanove, udruženja i definisani su svi prioriteti, Nacrt Budžeta je razvojni kao i prethodnih nekoliko godina, podrazumijeva nove projekte, ali prvenstveno nastavak projekata početih ove godine. Mi smo najavili projekat izgradnje Gradskog stadiona, čija će vrijednost u konačnici biti više od pet miliona maraka. Definisali smo  prvu fazu, sama izgradnja objekta, novih tribina, izgradnju pomoćnog terena sa vještačkom travom koji sa Fudbalskim savezom BiH nastojimo kroz našu aplikaciju da realiziramo, koji ima vrijednost 460 hiljada KM gdje bi učešće Općine Ilijaš bilo 200 00 KM, NS BiH 260 hiljada i tako bismo dobili  još jedan teren, prema standardima UEFE što bi puno značilo za rad svih koji se bave fudbalom. Pitanje izgradnje objekta vrijednosti milion i 500 hiljada KM smo definisali kroz transfer Vlade KS od pola miliona i kreditno zaduženje od milion i 200 hiljada kojima bi mi preostali dio finansirali. Prvi kredit imali smo za Sportsku dvoranu, drugi za šetalište a sljedeće zaduženje bit će za ovaj veliki infrastrukturni projekat izgradnje Gradskog stadiona Ilijaš. U 2019. godini ćemo, ja se nadam ako sve bude išlo planiranom dinamikom,  izgraditi i novu fiskulturnu salu za Srednjoškolski centar, već smo obezbjedili 500 000 KM od Vlade KS, planirano je novih 150 hiljada u kantonalnom nacrtu, Općina će obezbjediti 200 000 tako da se nadam da ćemo do početka naredne školske godine imati i novu Fiskulturnu salu u SŠC „Nedžad Ibrišimović“.

Povećanje broja radnih mjesta, nove firme, ulaganje u razvoj u industrijskih zona, povećanje vrijednosti i izvoza ono su što je obilježilo i 2018. godinu u Ilijašu.

-U ovoj godini imamo nekoliko prodaja lokacija u industrijskoj zoni, imamo povoljnu poduzetničku klimu i ona, uz stalno ulaganje u infrastrukturu, daje rezultate. Uz sve pozitivne pokazatelje, napominjem da su plate niske i da su u općini Ilijaš najniže plaće u KS upravo zato što je zaposlenost u realnom sektoru i to je jedan od zadataka vlada na višim nivoima da se pokuša nešto učiniti na povećanju plata u realnom sektoru.

 Načelnik Fazlić na kraju razgovora kazao je da će tri događaja iz oblasti kulture obilježiti decembar i ispraćaj 2018. godine u našem gradu, a to su tradicionalni koncert ilahija u organizaciji BZK Preporod Ilijaš, Božićni koncert u organizaciji HKD Napredak i doček Nove godine na Trgu „Alija Izetbegović“ uz njegovo zvanično otvorenje i kulturno-zabavni program.

Razgovarala: Nermina Durić-Kahvedžić

Share.

Comments are closed.