MJESTO ZA REKLAMU

Korisnici socijalnih davanja u Kantonu Sarajevo danas u poslijepodnevnim satima moći će podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka, obavještavaju iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.116.306,51 KM na ime naknada korisnicima za mjesec mart 2018.godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 6.113 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu te za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda.

Share.

Comments are closed.