Javne kuhinje širom Bosne i Hercegovine svaki mjesec vode borbu kako da opskrbe toplim obrokom najugroženije građane.  Punkt Javne kuhinje Crvenog križa za podjelu hrane korisnicima u stanju socijalne potrebe sa područja općine Ilijaš počeo je sa radom 2014. godine. Glavni razlog što građani Bosne i Hercegovine koriste usluge javne kuhinje jeste loša ekonomska situacija, male penzije i plate, ali i visoka stopa nezaposlenosti.

U razgovoru sa Sejdom Ćesan, sekretarom Crvenog križa Ilijaš saznali smo kakvo je zapravo stanje te ustanove koja pomaže ljudima. Ona kaže da uvijek nalaze načine kako bi došli do hrane i podmirili potrebe svih korisnika koji do njih dolaze putem Centra za socijalni rad.

– Punkt Javne kuhinje Crvenog križa u Ilijašu počeo je sa radom u novembru 2014. godine, a hrana koju dobijemo skuha se na Koševskom Brdu u Sarajevu za cijeli Kanton Sarajevo. U Ilijaš svako jutro dolazi čovjek kojeg Općina Ilijaš finansira kako bi dovezao na vrijeme obroke i na taj način omogućio da se podijeli topla hrana za građane koji nisu u mogućnosti kupiti ono što bi voljeli. Želim naglasiti da je broj korisnika promjenljiv jer zavisi od potreba građana ili u slučaju da se neko od korisnika zaposli samim tim gubi pravo. U podjeli hrane korisnicima Javnoj kuhinji uveliko je pomogla donacija Agana Hodžića koji je narodnim kuhinjama testamentom ostavio milion konvertibilnih maraka. Svi naši korisnici imaju obavezu odnijeti potrebnu dokumentaciju iz Centara za socijalni rad i na osnovu tog rješenja koje Centar za socijalni rad izda mi dijelimo hranu. Određeni broj korisnika često se buni iz tog razloga jer je svake sedmice isti jelovnik, mada nekada bude i promjena. Obroci se dijele pet dana u sedmici, a petkom se dobije suha hrana kako bi imali šta jesti za vikend. Do sad još uvijek niko nije odustao zbog nezadovoljstva kvalitetom hrane. Imamo često slučajeve koji žive kao podstanari i zbog toga ne mogu dobiti rješenje jer nemaju ugovor. Mi se trudimo da i tim porodicama pomognemo na neki način da riješe taj problem i postanu korisnici Javne kuhinje, kazala je za Radio Ilijaš Ćesan.

U kuhinji smo za vrijeme naše posjete zatekli nekoliko korisnika koji kažu  da ne znaju kako bi preživjeli bez obroka koje dobivaju. Obroci koji se mogu ponuditi skromni su, ali dovoljni za ljude koji nisu u mogućnosti priuštiti sebi i ono osnovno za život.  Punkt koji se nalazi u Ilijašu uveliko je olakšao svim  građanima pri uzimanju dnevnih obroka jer su do tada morali ići ili u Vogošću ili u Sarajevo. Korisnike određuje Centar za socijalni rad, a obroke obezbjeđuje Javna kuhinja Crvenog križa. Općina Ilijaš je zauzela učešće u partcipaciji troškova prijevoza hrane na relaciji Sarajevo – Ilijaš i obezbijedila adekvatan prostor u ulici Hašima Spahića do broja 23.

Share.

Comments are closed.