Javna prezentacija Odluke o nazivima naselja, poslovnih zona, ulica i trgova

U sali Općinskog vijeća Ilijaš u četvrtak, 11. januara 2018. godine održana je javna prezentacija Odluke o nazivima naselja, poslovnih zona, ulica i trgova na području općine Ilijaš.

Prezentaciji su prisustvovali vijećnici Općinskog vijeća, predstavnici Savjeta mjesnih zajednica, članovi tima koji je radio na izradi Odluke, te predstavnici Općine Ilijaš.

Općinski načelnik obratio se prisutnima naglašavajući važnost Odluke, te da će se njome sistemski riješiti pitanje označavanja naselja, poslovnih zona, ulica i trgova i napraviti sveobuhvatni Adresni registar za općinu Ilijaš.

“Svi znamo važnost ove Odluke i da je bilo puno inicijativa da se pokrenu aktivnosti na njenoj izradi. Njenim usvajanjem i provedbom ćemo sistemski riješiti pitanje označavanja naselja, poslovnih zona, ulica i trgova i napraviti Adresni registar. Cijenim da javnu raspravu treba organizovati u svim Savjetima mjesnih zajendica. Bilo bi dobro da predstavnici mjesnih zajednica organizuju sastanke sa građanima i prezentiraju im Odluku.

Bitno je da su građani informisani i da su upoznati šta radimo. Tek tada mogu predložiti konstruktivne ideje u vezi sa nazivima i označavanjem. Nakon prijedloga građana napraviti ćemo konačan prijedlog Odluke, a potom je planirano da se na februarskoj sjednici ova Odluka usvoji. Cjelokupan proces njene implementacije bi trebao trajati do jeseni ove godine. U toku javne rasprave građani bi trebali predložiti ideje oko naziva ulica, te da dobijemo adekvatniji način obilježavanja na terenu sa aspekta funkcionalnosti”, rekao je Fazlić.

Načelnik je posebno naglasio da Savjeti mjesnih zajednica u pisanoj formi dostave primjedbe na Odluku ili se izjasne da nemaju primjedbi na predloženi dokument.

Na području općine Ilijaš ukupno je 74 naseljena mjesta. Za 26 njih predviđena je podjela na ulice, a za 48 naseljenih mjesta obilježavanje i numeracija će se izvršiti prema nazivu naseljenog mjesta. Planirano je posebno označavanje i numeracija za tri poslovne zone,a grafički plan podjele na ulice sastavni je dio Odluke.

Nazivi ulica i trgova dodjeljuju se područjima, u naseljenim mjestima, prema nazivu naseljenog mjesta: Balibegovići, Banjer, Donja Bioča, Donja Misoča, Gornja Bioča, Gornja Misoča, Ilijaš, Kadarići, Kamenica, Karaula, Krivajevići, Luka, Lješevo, Ljubina, Ljubnići, Malešići, Mrakovo, Nišići, Odžak, Podlugovi, Popovići, Ribarići, Solakovići, Sovrle, Srednje, Vlaškovo.

Pri planiranju podjele na ulice prioritirana su naselja sa većim brojem stanovnika, a za izradu plana naziva ulica korišteni su poznati toponimi, pri čemu su za podlogu uglavnom korišteni stari austorugarski planovi.

Adresni registar

Projekat Adresni registar sastavni je dio Strategije održivog razvoja općine Ilijaš za period 2018. – 2022. godina. Prednosti registra su višestruke, a u vezi su sa unaprjeđenjem zemljišne administracije, olakšano je svakodnevno poslovanje privrednih subjekata.

Registar će omogućiti uspješniju komunikaciju među građanima i privrednim subjektima. Također, omogućava pronalaženja tačne lokacije temeljem poznate adrese koja se veže za katastarsku česticu i nosioca prava vlasništva na toj čestici. Registar omogućava dostupnost infrastrukturnih podataka putem interneta, te povezanost javnih i privrednih subjekata u pogledu ostvarivanja i ispunjavanja kako prava tako i obaveza stanovnika.

Prezentacija je održana u okviru javne rasprave koja traje 30 dana počevši od 03. januara 2018. godine. U javnoj raspravi mogu učestvovati građani općine Ilijaš kao pojedinci, politički subjekti, mjesne zajednice, udruženja građana, javne ustanove, javna preduzeća, privrednici i druga zainteresirana fizička i pravna lica.

Primjedbe i prijedlozi na Odluku mogu se dostaviti u pisanoj formi. Svi zainteresirani mogu izvršiti uvid u printani dokument Odluke u maloj sali Općine Ilijaš radnim danima u periodu od 12:00 do 14:00 sati.

izvor: ilijas.ba