Javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma

Federalno ministarstvo okoliša i turizma raspisalo je Javni poziv za prikupljanje i odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2017.godinu.

Dio aktivnosti koje će se finansirati:

  • Biciklizam, planinarenje, lov i ribolov, canyoning, rafting, paraglajding, jahanje, bungee jumping, snowboard, adrenalinski parkovi, kroz ulaganje u opremu, sadržaj, terene, prostore i manifestacije;
  • Izrada web stranica i aplikacija usmjerenih ka promociji i unapređenju sportsko-rekreativnog i avanturističkog turizma, na BHS i engleskom jeziku;
  • Aktivnosti koje su usmjerene prema ranjivim skupinama turista (osobe sa invaliditetom, osobe starije životne dobi);
  • Aktivnosti koje promovišu aspekt sigurnosti prilikom bavljenja sportsko-rekreativnim i avaturističkim turizmom.

Ovo je izuzetna prilika za razvoj sportsko-rekreativnog i avanturističkog turizma, planirani budžet je preko 2.000.000,00 KM, a rok za prijavu 15.09.2017 godine.

Uslove prijave i cijeli tekst javnog poziva možete pročitati ovdje: http://www.fmoit.gov.ba/ba/clanak/1563/objava-javnog-poziva-transfer-za-razvoj-turizma-u-federaciji-bih-za-2017godinu

 }