Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za izbor korisnika subvencioniranja troškova rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije vlasnicima individualnih stambenih jedinica/objekata čiji su objekti priključeni na distributivnu gasnu mrežu do 31.12.2017. godine, kao i Javni poziv za izbor korisnika subvencioniranja troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu.

Maksimalan iznos subvencioniranja troškova iznosi 1.000 (bez PDV-a) po stambenoj jednici. Zahtjev za subvenciu mogu podnijeti svi građani Kantona Sarajevo koji ispunjavaju opće uslove.

Sadržaj kompletnih Javnih poziva može se pronaći na linkovima:

https://mpz.ks.gov.ba/aktuelno/konkursijavni-pozivi/javni-poziv-za-izbor-korisnika-subvencioniranja-troskova-2

https://mpz.ks.gov.ba/aktuelno/konkursijavni-pozivi/javni-poziv-za-izbor-korisnika-subvencioniranja-troskova-izgradnje-3

Javni pozivi za izbor korisnika subvencije ostaju otvoreni do 18.05.2019. godine.

Share.

Comments are closed.