Klubovi za traženje posla JU SZKS počeli sa obukama prve decembarske grupe

Klubovi za traženje posla u okviru JU “ Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo u šest općinskih biroa:  Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Ilijaš počeli su sa obukama prve decembarske grupe nezaposlenih osoba. Obuku u trajanju od tri sedmice pohađat će 72 polaznika, raznih zanimanja sa ciljem poboljšanja konkuretnosti na tržištu rada, saopćeno je iz Službe za zapošljavanje KS.

Klub koji je razvijen je u saradnji sa švicarskim Projektom zapošljavanja mladih -YEP,  namijenjen je nezaposlenim osobama od 18 do 35 godina, koje su na evidenciji  nazaposlenih osoba duže od pola godine. Posebno je  pogodan za mlade osobe, koje su duže vremena nezaposlene, apatične i dobrim djelom su izgubile  stečene vještine, znanja i samopouzdanje.

Tokom obuke polaznici uče pisanja CV, molbe, popunjavanje aplikacija, pripremanja za intervju sa poslodavcem i usvajaju osnove poslovne komunikacije. Nakon  završene obuke  polaznici sa voditeljicom Kluba traže i prijavljuju se na oglase. Zahvaljujići obuci u Klubovima za traženje posla KS posao su  u protekla tri mjeseca dobile 23 nezaposlene mlade osobe.

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo je, također  prva u region za polaznike Programom mjera aktivne politike zapošljavanja za 2017. godinu, odnosno podsticajnom mjerom „Klub za traženje posla“ polaznicima osigurala 1.000 mjesečnih karata za javni prijevoz, kako bi učestvovali u višesedmičnim aktivnostima klubova.

Obuku za drugu grupu polaznika Služba će  organizovati 18.12.2017., a sve dodatne informacije mogu se dobiti na u biroima Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.