Dan ružičastih majica, Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja, obilježava se u 20 bh. gradova diskusijom djece i mladih na temu vršnjačkog nasilja i potom sadnjom drveta prijateljstva.

U saradnji sa pokretom mladih “Vrijedni Pažnje”, World Vision BiH potiče djecu i mlade da jedni sa drugima otvoreno razgovaraju o veoma prisutnom problem nasilja među vršnjacima.

Dan ružicastih majica je prilika da se mladima, odgovornim odraslim osobama i društvu u cjelini, skrene pažnja na problem, uzroke i implikacije vršnjačkog nasilja u našim školama gdje se, prema posljednjoj Međunarodnoj studiji o samoprijavljenom prestupništvu u BiH, nasilje najčešće i događa.

Prema rezultatima studije, svako sedmo dijete bilo je uključeno u jedan ili više oblika prestupničkog ponašanja do svoje šesnaeste godine, a tri posto djece je izjavilo da su u školu odlazili sa hladnim ili vratrenim oružjem.

Svako jedanaesto dijete prijavljuje da je nasiliničke radnje činilo nad vršnjacima. Kada je u pitanju nasilje među djecom, najčešće se događaju fizički napadi i zlostavljanje putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a to su ujedno i oblici nasilja koji se najmanje prijavljuju.

Nasilje se prema istraživanju najčešće događa u školama i prostorima oko škola. Stoga će World Vision BiH i mladi članovi pokreta „Vrijedni pažnje“ ovaj važni datum, prema preporukama studije, posvetiti prevenciji nasilnih oblika ponašanja među učenicima.

Diskusija će se u 20 bh. gradova održati u formi pričaonice, gdje će djeca i mladi, jedni sa drugima razgovarati o ponašanjima koja ih povrjeđuju i alternativama nasilnom ponašanju.

Share.

Comments are closed.