Međunarodni dan volontera proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 17. decembra 1985 godine. Od tada se svake godine 5. decembra obilježava Međunarodni dan volontera. Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Poseban osvrt dat je na ohrabrenje i podsticanje mladih da se aktiviraju, te načine male korake ka velikim promjenama koje bi voljeli da vide u svojoj zajednici čineći je ne samo boljim mjestom za život, već i ovladavajući vještinama koje će doprinijeti njihovom ličnom i profesionalnom razvoju.

Volonterizam se najviše promoviše u organizacijama civilnih društava, udruženjima mladih i za mlade. Pored toga što znaju da rade za dobrobit drugih, pojedinca, grupe ili zajednice, mladi volonteri imaju mogućnost da dobiju nova iskustva, znanja i vještine i da ostvare nova prijateljstva i poznanstva, kao i da iskoriste mogućnost usavršavanja u određenoj oblasti, ličnog i socijalnog osnaživanja.

Želimo Vam da današnji dan proslavite u društvu volonetra, korisnika vašeg volontiranja, vaših organizatora volontiranja i da nastavite raditi stvari od neprocjenjive važnosti za naše društvo.

Piše: Narela Lolić

Share.

Comments are closed.