MJESTO ZA REKLAMU

Međunarodni dan volontera proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 17. decembra 1985 godine. Od tada se svake godine 5. decembra obilježava Međunarodni dan volontera. Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Poseban osvrt dat je na ohrabrenje i podsticanje mladih da se aktiviraju, te načine male korake ka velikim promjenama koje bi voljeli da vide u svojoj zajednici čineći je ne samo boljim mjestom za život, već i ovladavajući vještinama koje će doprinijeti njihovom ličnom i profesionalnom razvoju.

Volonterizam se najviše promoviše u organizacijama civilnih društava, udruženjima mladih i za mlade. Pored toga što znaju da rade za dobrobit drugih, pojedinca, grupe ili zajednice, mladi volonteri imaju mogućnost da dobiju nova iskustva, znanja i vještine i da ostvare nova prijateljstva i poznanstva, kao i da iskoriste mogućnost usavršavanja u određenoj oblasti, ličnog i socijalnog osnaživanja.

Želimo Vam da današnji dan proslavite u društvu volonetra, korisnika vašeg volontiranja, vaših organizatora volontiranja i da nastavite raditi stvari od neprocjenjive važnosti za naše društvo.

Piše: Narela Lolić

Share.

Comments are closed.