MJESTO ZA REKLAMU

Kada govorimo o obrazovanju  svjedoci smo uvođenja mnogih novina  u nastavne procese.Tim povodom gost Radio Ilijaša bio je direktor OŠ“Hašim Spahić“ Ilijaš Mirsad Kustura. Razgovarali smo o provođenju interne evaluacije , elektronskim dnevnicima i uvođenju matrica u škole .

U OŠ „Hašim Spahić“ se  trenutno provodi interna evaluacija znanja učenika drugih, četvrtih, petih, sedmih i osmih razreda iz određenih nastavnih predmeta , a učenici  trećih i šestih  razreda  će imati eksternu provjeru .Interna evaluacija je anonimna , rezultati se ne ocjenjuju  i ne ulaze u zaključnu ocjenu . Cilj interne i eksterne procjene znanja unapređenje odgojno-obrazovnog procesa . Eksterna procjena se provodi po modelu eksterne mature u saradnji sa EMIS koordinatorom škole, a rezultati, također, neće utjecati na zaključnu ocjenu..  To je tipična procjena usvajanja učeničkih znanja u ovim razredima i testovi znanja će biti u skladu s nastavnim planom i programom te nastavnim sadržajima koja su djeca već učila“-kazao je Kustura .

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS počelo je prije godinu dana sa primjenom pilot programa za vođenje odjeljenske knjige u elektronskom obliku, čiji je cilj unapređenje odgojno-obrazovnog rada u školi, kao i osiguranje brže i bolje komunkacije na realciji učenik-nastavnik-roditelj. U toku prošle godine nastavnici su pohađali obuku o unosu ocjena u elektronsku aplikaciju.

Cilj e-dnevnika je osiguranje bolje transparentnosti i komunikacije na realciji učenik-nastavnik-roditelj. Putem ove web aplikacije nastavnicima je omogućeno da pristupaju e-dnevniku i vrše unos ocjena, izostanaka i slično. Ova aplikacija će omogućiti nastavnicima brzu izradu izvještaja o održanim časovima i ocjenama. Sam proces nije težak a olakšavajuća okolnost je da  na kraju tromjesečja ili polugodišta mogu izvući tabele na kojima je već sve izračunato, dok se to prije radilo ručno. Projekat je dobro prihvaćen od nastavnog osoblja koji su prethodno prošli neophodnu obuku i trenutno se radi na  fazi usavršavanja. Roditelji su na roditeljskim sastancima upoznati o  uvođenju e-dnevnika i samom načinu pristupa sistemu i prve reakcije  su pozitivne. Uvođenje elektronskih dnevnika apsolutno ne znači da roditelji ne trebaju dolaziti u školu, oni su svakako dužni dolaziti na informativne razgovore kako bi se dobila konačna slika učenika.

Od sada će se u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo procjenjivati rizična ponašanja djece. Od toga da li imaju poteškoće u učenju, do odnosa sa nastavnicima i sa roditeljima. Takozvane matrice za rano prepoznavanje indikatora društveno neprihvatljivog ponašanja učenika, trenutno su u fazi pilot projekta.A-1 znači da učenik pokazuje teškoće u savladavanju gradiva, B-2 za verbalno nasilje, D-2 ako je učenik higijenski zapušten, D-4 ako ima modrice na tijelu, E-4 za roditelja, ako je nasilan u kontaktu sa školskim osobljem, H-10 ako učenik skita i prosjačipojasnio je direktor OŠ“Hašim Spahić“.

Share.

Comments are closed.