– U Tužilaštvu sam pod prisilom potpisao izjavu da su naši ubijali svjedoke“ – rekao je na novom ročištu u Sudu BiH u slučaju “Čemerno” zaštićeni svjedok “I”, inače pripadnik TO Kakanj i učesnik događaja na Čemernu. Nakon što je na najveći broj pitanja odgovorio sa „ne znam“ i „ne sjećam se“ tokom ispitivanja koje je obavljao tužilac  Simović, ovaj svjedok je iznenada ustvrdio kako je izjavu datu Tužilaštvu 3. oktobra 2017. godine dao pod prisilom.

– Cijeli dan me Dragan (Marković, istražitelj, op.a.) „pritiskao“ da potvrdim njegove navode i ja sam samo klimao glavom. Mene su natjerali da to posvjedočim, a svi koji su prisustvovali akciji potvrdit će da ja uopće nisam bio na mjestu gdje su se nalazile haubice i da nikako nisam mogao vidjeti nikakva zarobljavanja i ubistva – rekao je zaštićeni svjedok „I“, nakon što je opisao događaj na način da je on sa nekoliko kolega imao razmjenu vatre sa suprotnom stranom u trajanju od petnaestak minuta i da su se oni potom povukli u pravcu sela Mahmutovića Rijeka.

Na pitanje koje je postavio tužilac da pojasni pasus iz izjave da je pri polasku na Čemerno među vojnicima vidio i Enesa Duraka i Mirsu „šumara“, svjedok je odgovorio: To je meni Dragan citirao a ja sam samo rekao „Valjda je tako“. Ja te ljude tada nisam znao a ne znam ih ni danas i kako mogu potvrditi da sam ih tada vidio.

Tužilac Simović je pred Sudskim Vijećem izjavio da nije vjerovao ovom svjedoku, te ga je na uzimanje nove izjave pozvao u Tužilaštvo 12. 03. 2017. godine kako bi se lično uvjerio u navode iz izjave, što je svjedok i potvrdio, dodavši da ga je na davanje izjaveprivela SIPA, i to nakon što je tri dana i tri noći pio, te da su mu poziv uručili tek u autu.

Zanimljivo je da je na pitanja tužitelja  o dešavanjima na Čemernu svjedok odgovorio kontrapitanjem: „Volio bih da mi neko kaže jesu li to bile dvije akcije na Čemernu“.

Na ovakve izjave zaštićenog svjedoka „I“ žustro su reagovali branitelji optuženih tvrdeći da je ovo dokaz njihovoj tvrdnji da je zakonitost istrage od početka upitna, te da se iskaz dat u SIPI ne može smatrati kao zakonit dokaz.

„Izjave ovog svjedoka su napisane tako lijepo kao da ih je pisao Abdulah Sidran, što samo po sebi navodi na sumnju u to ko je ih zapravo sastavljao“ – rekao je advokat Ifet Feraget.

S. Spahić

Share.

Comments are closed.