U srijedu, 28. novembra 2018. godine sa početkom u 10:00 sati planirana je 25. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Za Dnevni red sjednice Općinskog vijeća planirane su sljedeće tačke:

 1. Vijećnička pitanja i incijative
 2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 24. sjednice
 3. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilijaš
 4. Prijedlog Odluke o: a) davanju mišljenja na Šumskoprivrednu osnovu za privatne šume i šumska zemljišta na području Kantona Sarajevo – Općina Ilijaš b) davanju mišljenja na Šumskoprivrednu osnovu za privatne šume i šumska zemljišta na području Kantona Sarajevo – Spomenik prirode „Skakavac“ – dio c) davanju mišljenja na Šumskoprivrednu osnovu za privatne šume i šumska zemljišta na području Kantona Sarajevo – Zaštićeni pejzaž „Bijambare“
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na plan utrošaka namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini komunalnih taksa
 7. Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu
 8. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu
 9. Informacija o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01. – 30.09.2018. godine
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Doca“
 11. Prijedlog rješenja o: a) razrješenju člana Komisije za statut i propise b) izboru člana Komisije za statut i propise
 12. Prijedlog rješenja iz imovinsko – pravne oblasti: a) rješenje broj: 06/1-31-3454/18 b) rješenje broj: 06/1-31-3505/18
 13. Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku dodjele sredstava iz transfera za mobilnost mladih Općine Ilijaš
 14. Informacija o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja

 

 

 

Share.

Comments are closed.