U četvrtak, 18. aprila 2019. godine sa početkom u 10:00 sati planirana je 30. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Za Dnevni red sjednice Općinskog vijeća planirane su sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative;

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 29. sjednice;

3. Informacija u oblasti zdravstva na području općine Ilijaš za period 01.01.2018.-31.12.2018. godine;

4. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ilijaš za mjesec januar, februar i mart 2019. godine;

5. Izvještaj JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš o radu i poslovanju za period od 01.01.-31.12.2018. godine;

6. Prijedlog Odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta na području općine Ilijaš;

7. Prijedlog Odluke o uslovima, načinu kandidiranja, održavanju izbora, dodjeli mandata u mjesnim zajednicama i razrješenju predsjednika i članova Savjeta mjesnih zajednica;

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju mjesnih zajednica na području općine Ilijaš;

9. Nacrt Odluke o definisanju prijedloga školskih područja za javne ustanove, osnovne škole na području općine Ilijaš;

10. Prijedlog Odluke o naknadama za korištenje podataka Adresnog registra;

11. Prijedlog Rješenja iz imovinsko – pravne oblasti
 a) broj:06/1-31-373/19
 b) broj:06/1-31-535/19.

Share.

Comments are closed.