Nova predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš je vijećnica Alma Omerović iz Stranke demokratske  akcije, koja je dobila podršku 14 vijećnika. Ostali kandidati bili su Meho Džindo-LDS i Mirsad Osmanović-SDP.

Alma Omerović prva je žena na poziciji predsjedavajuće Općinskog vijeća Ilijaš i trenutno jedina u Kantonu Sarajevo.

Ona je nakon polaganja svečane zakletve kazala da će nastaviti saradnju sa svim kolegama vijećnicima, kako bi se nastavio uspješan rad vijeća i nesmetano donijele sve neophodne odluke.

Glasanje su napustili vijećnici BPS-a, SDP-a i GS-a kazavši da će pokrenuti pitanje ustavnosti i zakonitosti  procedure izbora  predsjedavajuće  OV Ilijaš.

Većinom glasova vijećnici su usvojili tri tačke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Ilijaš sa amandmanima, a ostalih devet tačaka iste Odluke općinski načelnik je povukao. Ovim izmjenama reguliše se trajanje diskusija, replika, pauza kako bi se rad vijeća učinio bržim i efikasnijim.

Općinsko vijeće usvojilo je jednoglasno Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Ilijaš za 2018. godinu. Plaketa općine Ilijaš, kao javno priznanje za 2018. godinu dodjelit će se predsjednici Udruženja “Budi mi drug” Melihi Mešetović, privredniku i vlasniku firme “SARFA” d.o.o. Srednje Fermizu Smajloviću i Nogometnom klubu “Ilijaš”. Priznanja će se uručiti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš povodom obilježavanja Dana općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH.

Usvojena je Odluka kojom se daje saglasnost općinskom načelniku da sa JU “Apoteke Sarajevo” zaključi Ugovor o zakupu dijela poslovnog prostora u svrhu otvaranja depoa apoteke u Ambulantii Mrakovo, a zbog izraženih potreba ovog dijela stanovništva. 

Usvojena je Odluka kojom se utvrđuje prosječna konačna cijena 1m2 korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području općine Ilijaš za 2019. godinu u iznosu od 800,00 KM. Time je zadržana cijena na nivou iz 2018. godine. Vijećnici su podržali Odluku o visni bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Ilijaš za 2019. godinu u iznosu od 200,00 KM, te još nekoliko odluka iz ove oblasti i imovinsko-pravna rješenja.

Na početku iznesena vijećnička pitanja i inicijative odnosila su se na zimsko (ne)održavanje puteva i čišćenje trotoara. Podnesena je inicijativa za izmještanje kontejnera sa postojeće lokacije u blizini škole Podlugovima, kao i inicijativa za otvaranje depoa Apoteka Sarajevo u Kamenici, odakle građani da bi dobili neophodne lijekove putuju 20 kilometara do Srednjeg.

Ostale teme o kojima su vijećnici diskutovali poslušajte sutra od 13:00 sati u programu Radio Ilijaša.

Share.

Comments are closed.