Javno preduzeće Ceste Federacije
Bosne i Hercegovine pokrenulo je Program modernizacije magistralnih cesta u
FBiH za koji je potpisan Kreditni sporazum sa, među ostalim i Europskom bankom
za obnovu i razvoj (EBRD). U sklopu Programa modernizacije nalazi se i projekat
Izgradnje trake za spora vozila na dionici Čevljanovići – Nišići koji se nalaze
na teritoriji općine Ilijaš.

Obavještavamo građane da će se 17.
aprila 2019. vršiti anketiranje vlasnika/korisnika nekretnina na lokalitetu
planirane izgradnje treće trake za spora vozila na potezu Čevljanovići – Nišići
(u sklopu izgradnje trećih traka na dionici M18-Živinice 1-Vitalj), a koje će
biti predmet eksproprijacije.

Svrha ove ankete je prikupljanje
socio – ekonomskih podataka o licima koja žive ili rade na posjedima
obuhvaćenim eksproprijacijom, kako bi se uspostavio što pravedniji sistem
otkupa zemljišta i kako bi JP Ceste FBiH moglo bolje da planira svoje
aktivnosti u tom pravcu.

Prikupljeni podaci iz ankete su
povjerljivi i isti će se koristiti u svrhe izrade dokumenta „Plan otkupa
zemljišta“ za potrebe projekta.
Organizaciju anketiranja će vršiti konsultanti kompanije Enova angažovane u
cilju pružanja podrške projektu.

U slučaju da ne možete prisustvovati
anketiranju u navedenom terminu, molimo Vas da nam se obratite do 18. aprila
2019. pozivom kontakt osobi Belma Jahović na tel. +387 33 251 068 ili e-mail: belma.jahovic@enova.ba,
kako bismo Vas mogli direktno kontaktirati i sprovesti telefonsko anketiranje o
našem trošku.
Ukoliko niste sigurni da li će Vaša parcela biti predmet eksproprijacije,
molimo da se javite na gore navedeni broj kako bismo Vam pomogli.”

Share.

Comments are closed.