Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine pokrenulo je Program modernizacije magistralnih cesta u FBiH za koji je potpisan Kreditni sporazum sa, među ostalim i Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD). U sklopu Programa modernizacije nalazi se i projekat Izgradnje trake za spora vozila na dionici Čevljanovići – Nišići koji se nalaze na teritoriji općine Ilijaš.

Obavještavamo građane da će se 17. aprila 2019. vršiti anketiranje vlasnika/korisnika nekretnina na lokalitetu planirane izgradnje treće trake za spora vozila na potezu Čevljanovići – Nišići (u sklopu izgradnje trećih traka na dionici M18-Živinice 1-Vitalj), a koje će biti predmet eksproprijacije.

Svrha ove ankete je prikupljanje socio – ekonomskih podataka o licima koja žive ili rade na posjedima obuhvaćenim eksproprijacijom, kako bi se uspostavio što pravedniji sistem otkupa zemljišta i kako bi JP Ceste FBiH moglo bolje da planira svoje aktivnosti u tom pravcu.

Prikupljeni podaci iz ankete su povjerljivi i isti će se koristiti u svrhe izrade dokumenta „Plan otkupa zemljišta“ za potrebe projekta.
Organizaciju anketiranja će vršiti konsultanti kompanije Enova angažovane u cilju pružanja podrške projektu.

U slučaju da ne možete prisustvovati anketiranju u navedenom terminu, molimo Vas da nam se obratite do 18. aprila 2019. pozivom kontakt osobi Belma Jahović na tel. +387 33 251 068 ili e-mail: belma.jahovic@enova.ba, kako bismo Vas mogli direktno kontaktirati i sprovesti telefonsko anketiranje o našem trošku.
Ukoliko niste sigurni da li će Vaša parcela biti predmet eksproprijacije, molimo da se javite na gore navedeni broj kako bismo Vam pomogli.”

Share.

Comments are closed.