Obavještenje o početku nastave u II polugodištu u OŠ ”Hašim Spahić”

Obavještavamo učenike Osnovne škole „Hašim Spahić“ u Ilijašu i njihove roditelje da će redovna nastava u II (drugom) polugodištu školske 2017./2018. godine početi u ponedjeljak,29.01.2018.godine po slijedećem  rasporedu smjena:

Prva smjena sa početkom nastave u 08,00 sati:

II-1, II-2i II-3 razred,

IV-1, IV-2 i IV-3 razred,

V-2 i V-3  razred,

VI-1, VI-2 i VI-3 razred,

VIII-1,  VIII-2, VIII-3  iVIII-4 razred,

Druga smjena sa početkom nastave u 14 sati :

I-1,  I-2  i I-3 razred,

III-1,  III-2  i III-3 razred,

V-1 razred,

VII-1,  VII-2, i VII-3 razred;

IX-1,  IX-2  i  IX-3 razred;

 

Svim učenicima i njihovim roditeljima želimo sretan početak nastave u II (drugom) polugodištu školske 2017./2018.godine.