Na protekloj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš dodjeljeni su mandati novoizabranim predsjednicima i članovima Savjeta 14 MZ koji su izabrani na izborima 19. maja 2019. godine.

Tim povodom općinski načelnik je u velikoj sali Općine Ilijaš organizovao prvi radni sastanak sa predsjednicima i članovima 14 Savjeta MZ, kolegijem kabineta i predstavnicima UNDP-a.

Cilj sastanak bio je da se novoizabrani predsjednici i članovi Savjeta MZ lično upozanju sa pomoćnicima načelnika, da ih se upozna sa radom organa uprave, službama za upravu, te da se razmijene neke operativne informacije koje će im pomoći u daljnjem radu.

Ulogu domaćina sastanaka preuzela je pomoćnica načelnika u službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac – Jozić.

“Mislim da smo imali vrlo kvalitetan i konstruktivan sastanak. U prvom dijelu predviđeno je upoznavanje sa radom organa uprave, a potom je sastanak nastavljen sa predstavnicom UNDP-a Jasminom Islambegović, koja je željela također da se upozna sa novim Savjetima i da ih upozna sa projektom “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”. Pvi ciklus ovog projekta se završava u oktobru ove godine, ali je već najavljen drugi krug tog projekta i mi očekujemo da Općina Ilijaš aplicirati i biti sudionik sa novim mjesnim zajednicama, koje nisu bile partnerske u prvom projektu.

Mi smo predstavnicima Savjeta MZ još jučer uputili podloge za izradu Poslovnika o radu Savjeta MZ, zapisnike o radu Savjeta i zborova građana, podloge za izradu izvještaja o radu. Ostalo je još da im dostavimo ‘templejt’ Statuta MZ, kako bi ih oni prilagodili uslovima svoje mjesne zajednice, a zatim na zborovima građana usvojili nove Statute i dostavili ih na potvrđivanje Općinskom vijeću Ilijaš”, kazala je Zagorac – Jozić.

90285927592085

Predsjednici Savjeta su se kroz kratka obraćanja svakoga od njih predstavili prisutnima. Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić se također obratio sa čestitkom za imenovanje i sa smjernicama za budući rad. Ukazao je na važnost predstojećeg perioda u kome se kreira prednacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu, te važnost postavljanja prioriteta prilikom kandidovanja projekata.

“Koristim priliku da vas poselamim i pozdravim i čestitam pobjedu na izborima. Izbori su pokazali da građani itekako imaju potrebe da biraju svoje predstavnike preko kojih će komunicirati sa višim nivoima vlasti i da su zainteresovani za zbivanja u svojim mjesnim zajednicama. Ako je izašlo preko pet hiljada građana koji su birali, to itekako pokazuje interes i mi tom interesu moramo odgovoriti, a najbolji odgovor je aktivnost Savjeta, organizovanje foruma i zborova građana, efikasan rad, te razmatranje tematike koja je od značaja za određenu mjesnu zajednicu. 

Kada je u pitanju zakonodavni okvir mjesna samouprava nije do kraja definisana, pominje se u Zakonu o principima lokalne samouprave, sve su to neki okviri koje treba dalje dorađivati i definisati. Potrebno je jasno i precizno postaviti status mjesne zajednice i status organa koji vode te mjesne zajednice.

Općina Ilijaš je već nekoliko godina vrlo aktivna u projektu “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” koju provodi UNDP. Projekat je pokazao izuzetne rezultate u šest mjesnih zajednica koje su obuhvaćene projektom.

Mislim da je važnije kapacitiranje mjesnih zajednica, nego samo projekti na terenu. Projekti pokazuju da su mjesne zajednice sa aspekta ljudskih resursa ojačale do tog nivoa da mogu realizovati same određene projekte. Općina želi nastaviti saradnju sa UNDP-om i proširiti je na sve mjesne zajednice.

Kada je u pitanju realizacija projekata vi znate da se projekti definišu Budžetom Općine. Svi projekti prolaze i definišu se kroz Operativne planove i Općina je implementator svih tih projekata. Mi odgovaramo za provođenje procedura i implementaciju projekata, a na vam je da postavite prave prioritete prilikom kandidovanja projekata”, kazao je Fazlić.

Na samome kraju sastanka predstavnica UNDP-a Jasmina Islambegović obratila se prisutnima, te vrlo pohvalno iskazala bitnu ulogu Savjeta partnerskih mjesnih zajednica i samog organa uprave u projektu “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”.

Općina Ilijaš je ispunila sva očekivanja ovog projekta i visoko je rangirana u odnosu na ostale općine koje su učestvovale u istom projektu.

Share.

Comments are closed.