Održan sastanak predstavnika Općine Ilijaš i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o izradi Adresnog registra

Predstavnici Općine Ilijaš i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove  održali  su sastanak na kojem je razgovarano o   aktivnostima koje se tiču izrade i uspostave Aderesnog registra na području općine Ilijaš. Sastanku su prisutvovali općinski načelnik  Akif Fazlić , šef Odsjeka za katastar Nizama Mališević , Denis Tabučić kooordinator CILAP projekta ,  Željka Kolobarić   vođa Radne grupe za izradu Adresnog  registra , te Edina Behić i Sead Hadžić članovi Radne grupe .

Tema sastanka je bio presjek dosadašnjih aktivnosti  u radu koje se implementiraju  kroz zajedničke aktivnosti  Općine Ilijaš i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove  sa posebnim osvrtom na aktivnosti  na izradi i uspostavi Adresnog registra  na području općine Ilijaš . Dosadašnji projekti koji su realizovani su provedeni sa velikim uspjehom  i obje strane su pružile maksimum doprinosa u ostvarivanju postavljenih ciljeva .  Od strane Federalne uprave za geodetske i imovinsko –pravne poslove su iskazali punu podršku dosad provedenim aktivnostima  te određena daljna dinamikakazala je za Radio Ilijaš Nizama Mališević , šef Odsjeka za katastar Općine Ilijaš .