MJESTO ZA REKLAMU

Održana je 19. sjednica Općinskog vijeća  Ilijaš  na čijem je dnevnom redu bilo niz izvještaja.

Usvojena je Odluka o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2018. godinu.  Svrha ove Odluke je da se nastave započeti i otvore novi procesi u poljoprivrednom sektoru i time postigne povećanje obima poljoprivredne proizvodnje kroz rast produktivnosti i ekonomičnosti. Definisane su vrste novčanih podrški na području općine Ilijaš. Prilikom utvrđivanja prijedloga Odluke o novčanim podrškama vodilo se računa o usaglašenosti modela podrški poljoprivrednoj proizvodnji sa prirodnim resursima, postojećim stanjem obima i strukture poljoprivredne proizvodnje i visinom budžetskih sredstava namijenjenih podrškama poljoprivrednoj proizvodnji. Usvojen su  i Prijedlozi Odluka o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta. Izvještaj o radu Pravobranilaštva KS za je podnijela Maida Šuško-Gluho, zamjenica pravobranioca koja je kazala da su u prošloj godini imali 163 predmeta.  

 Na dnevnom redu bio je Izvještaj i Plan rada JU „KSC i Radio Ilijaš“ koji je prezentirao direktor Benis Fazlić.

JU KSC i Radio Ilijaš je tokom 2017. godine bila domaćin mnogobrojnih koncerata raznih muzičkih žanrova, pozorišnih predstava, likovnih izložbi, promocija knjiga, projekcija filmova. Osnovni  cilj jeste svakodnevno informisanje stanovništva putem frekvencija Radio Ilijaša, putem web stranice, te putem Facebook-a.  Radio Ilijaš je i u 2017. godini radio na principu 12 sati dnevnog emitovanja od 7 do 19 sati, i 24 sata dnevno putem web stranice. Dnevna posjeta na našoj web stranici se povećala i u 2017. godini. Većina sportskih, kulturnih i edukativnih aktivnosti te događaja na području općine Ilijaš realizovano je u prostoru  KSC Ilijaš. Svim sportskim klubovima i udruženjima omogućeno je da redovno obavljaju svoje aktivnosti u promociji sporta i kulture. Rad na poboljšanju kvaliteta poslovanja JU „KSC I RADIO ILIJAŠ“ nastavljen je i tokom 2017. godine. Ustanova i njeni zaposlenici svoje su svakodnevne aktivnosti obavljali u skladu sa propisanim pravilima, odnosno registracijom za obavljanje ove vrste djelatnosti. Kupovina novog predajnika i linka  u 2017. godini u znatnoj je mjeri poboljšala i pojačala signal Radio Ilijaša. Također, kupovina automobila omogućila je naše veće prisustvo na udaljenijim područjima općine Ilijaš i pričama iz tih krajeva.  Uvijek je potrebno slijediti i inovacije i ulagati u opremu, ozvučenje, unapređenja u informaciono-tehnološkom pogledu, te se nadamo razumijevanju i ulaganju u ovu oblast u toku 2018. godine. Web i facebook stranica odličnu funkcioniraju, dnevno se više puta ažuriraju novim sadržajima potkrijepljenim fotografijama i rubrike su uvijek aktuelne.  Ukupni prihodi u 2017. godini    su  497.000,00       a rashodi      494.000,00 što znači da je  Ustanova je poslovala pozitivno-kazao je Fazlić. Ova tačka dnevnog reda je usvojena jednoglasno uz zaključak da se realizuje projekat „Ledene plohe“,  kao i da u narednom periodu treba raditi na poboljšanju usluga marketinga, što bi doprinijelo punjenju sopstvenih prihoda ustanove.

Izvještaj JKP“Vodostan“ prezentirala je Belma Zukić, direktorica ovog preduzeća.

U izvještajnom periodu od 01.01. do 31.12 2017 godine preduzeće  Vodostan je obavljalo poslove sakupljanja, prečišćavanja i distribucije vode , uklanjanje otpadnih voda , priključci , održavanje i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže i ostale prateće aktivnosti. Prerada vode rijeke Misoče i dobivanje vode za piće se obavlja u okviru definisanog tehnološkog procesa,  prva faza se obavlja na vodozahvatu, gdje su locirani objekti tirolski zahvat i pjeskolov. U 2017. godini na vodovodnoj mreži je urađeno izmještanje cjevovoda u Mrakovu, izgradnja vodovodne mreže Donja Bioča,  rekonstrukcija mreže u Kamenici, proširenje vodovodne mreže u Starom Ilijašu, proširenje mreže u Lješevu, Popovićima. U naselju Srednje su sanirane zaštitne cijevi,  izvršena nabavka i zamjena pumpi u Popovićima i Misoči. U toku prošle godine takođe je urađena rekonstrukcija i dogradnja videonadzora u filterstanici, popravak i servis mjerača vode, rekonstrukcija cjevovoda, nabvka i ugradnja vodomjera,  čišćenje vodozaštitne zone ,zamjena ventila, sanacija filterskog modula itd. U prošloj godini je urađeno i proširenje i rekonstrukcija kanalizacione mreže.

Primljena je k znanju Informacija u oblasti zdravstva na području općine Ilijaš koju je iznijela direktorica DZ Ilijaš Amra Matoruga.  Zdravstvena zaštita za stanovništvo općine Ilijaš je pružana svakodnevno u kontinuitetu. Planirani zadaci su adekvatno i na vrijeme  urađeni. Punkt HMP funkcioniše na zavidnom nivou. U protekloj godini završen je proces nadziđivanja i rekonstrukcije „starog „bloka Centralnog objekta DZ Ilijaš. Uz plan svakodnevnog pružanja usluga u 2018. godini planiran je završetak radova na adaptaciji bloka C Centralnog objekta . Planirana je zamjena dotrajale medicinske opreme i aparata. Takođe planirano je nabavka biohemijskoh aparata za Službu za laboratorijsku dijagnostiku. U narednom periodu je cilj rad na preventivnim programima, što uključuje unapređenje i promociju zdravlja, prevenciju bolesti.

 

Share.

Comments are closed.