Održana edukacija o pisanju CV-a i motivacionog pisma za mlade

U okviru projekta  “Edukativne radionice u MZ Mrakovo”, Omladinska organizacija “Iskoristi dan – Carpe Diem” realizovala je besplatnu jednodnevnu edukaciju za mlade o temi „Pisanje CV-a i motivacionog pisma“, koja se održala u subotu 23.12.2017. u prostorijama Društvenog centra u Mrakovu.

Polaznici edukacije su se kroz praktičan rad i primjere upoznali sa vještinama kako se piše CV, na šta obratiti pažnju prilikom razgovora za posao, kako se pripremiti, šta obući, šta je neverbalna komunikacija, koja pitanja se mogu očekivati na razgovoru zaposao, te kako aplicirati na radno mjesto.

Polaznici radionice bili su mladi srednje škole završnih razreda i studenti, ali i nezaposleni koji žele da steknu svoje prvo radno iskustvo. Nedostatak radnog iskustva,usljed velike nezaposlenosti, danas je postao hronična pojava kod većine mladih kadrova. Mladi općine Ilijaš su pokazali svoj entuzijazam i motivaciju da u procesu zapošljavanja, sticanja prvog radnog iskustva, prakse ili volonterskog angažmana učine prvi korak, a to je kako napraviti svoju radnu biografiju CV i pripremiti se za razgovor. Smatram da je ovo odlična prilika za sve mlade koji žele napredovati u procesu svog neformalnog obrazovanja, ali i u procesu zapošljavanja“, objasnila je edukatoricamr. prof. Selma Redžo.

Učesnici su sa radionice ponijeli nova znanja i iskustva, te uvidjeli značaj kvalitetnog CV-a i motivacionog pisma: „Budući da živimo u modernom svijetu, znanje o kvalitetnom pisanju CV-a i motivacinog pisma je od izuzetne važnosti, kako za mene, tako i za svoje moje vršnjake. Kroz učešće na ovoj edukaciji naučila sam kako kvalitetno i ispravno napisati CV i motivaciono pismo, ali i kako se predstaviti prilikom razgovora za posao ili angažman“, kazala je učesnica radionice Dženeta Hasečić.

Omladinska organizacija “Iskoristi dan-Carpe Diem“  kroz projekat Edukativne radionice u MZ Mrakovo realizovati će niz radionica za mlade u narednom periodu, a u cilju unapređenja  kapaciteta  mladih u oblasti pisanja projekata, biznis planova, vještina komuniciranja, te profesionane orijentacije.

Veoma smo ponosni na naše mlade koji su prepoznali značaj neformalne edukacije te preuzeli odgovornost u procesu jačanja svojih kapaciteta. Ovom prilikom, pozivam sve mlade sa područja općine Ilijaš da prate našu facebook stranicu te uzmu učešće na edukacijama koje će se održati u narednom periodu, te na taj način steknu nova znanja i vještine“, navodi Enisa Mešetović koordinatorica projekta.

Aktivnosti “Edukativne radionice u MZ Mrakovo“ realizuju se u okviru zajedničkog projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, kojeg finansiraju Vlada Švicarske  i Vlada Švedske, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.