Održana javna prezentacija Strategije održivog razvoja općine Ilijaš 2018-2022

Općina Ilijaš preduzima značajne korake u planiranju sopstvenog održivog razvoja u skladu sa postojećim zakonskim okvirima i savremenim evropskim i svjetskim tokovima. U sali Općinskog vijeća Ilijaš, danas je održana javna prezentacija Nacrta Strategije održivog razvoja općine Ilijaš 2018-2022. Istoj su prisustovali predstavnici Općine Ilijaš, mjesnih zajednica i privrednici. Na samom početku, prisutnim se obratio općinski načelnik Akif Fazlić kao predlagač Strategije.  Načelnik je istakao da je Općinsko vijeće Ilijaš na decembarskoj sjednici utvrdilo Nacrt Strategije i usvojilo Zaključak kojim se provodi javna rasprava u periodu od 30 dana.

„Kroz javnu raspravu očekujemo da dobijemo još stavova javnosti, građana, institucija, privrednika i svih onih kojih se tiče naš lokalni razvoj. Strategija je zakonska obaveze da je općine donose. Zakon je ostavio mogućnost da općinska vijeća kroz svoju odluku potvrde prihvatanje kantonalne strategije ili da donose svoje strategije. Mi smo se naravno opredijelili da donesemo svoju Strategiju koja korespondira sa strategijama i drugim planskim aktima viših nivoa. Prvenstveno mislim na Strategiju razvoja KS i potvrda tome su javne investicije 2018-2020 u kojoj se nalazi 19 programa koji su vezani za općinu Ilijaš na bazi onoga što smo mi predložili. Zaista nam je zadovoljstvo da smo općina sa ubjedljivo najviše kandidiranih programa. Našu Strategiju prati Akcioni plan u kojem se nalaze 134 projekta i vrijednost tih  projekata je 61 milion KM. Strategija je petogodišnja i to znači da bismo godišnje trebali investirati od 12-13 miliona KM“, kazao je načelnik Fazlić.

Mirza Marukić, šef za privredu i lokalani razvoj Općine Ilijaš i koordinator Komisije za izradu Strategije kazao je da se radi o strateškom dokumentu koji tretira sve oblasti razvoja naše lokalne zajednice prije svega životnu sredini i infrastrukturu, ekonomski i ruralni razvoj  te društveni razvoj.

„Unutar Strategije imamo predložena 134 projekta, razvrstana u 42 mjere, 16 prioritetnih i četiri strateška cilja. Zbog prednosti koje imamo odlučili smo se za izradu sopstvene Strategije. Ažurirali smo baze podataka po oblastima. Strategija je zasigurno dobra osnova za pisanje ili predlaganje projekata prema višim nivoima vlasti, međunarodnim institucijama i donatorima“, kazao je Marukić.

Strategiju održivog razvoja općine Ilijaš 2018-2022 načelnik Fazlić je nazvao realnom i ambicioznom.

„Strategija je realna ako pogledamo 2018. godinu s kojom započinjemo. Strategija je i ambiciozna jer je to put daljeg razvoja lokalne zajednice. Cilj je da Ilijaš bude perspektivna lokalna zajednica koja će omogućiti kvalitetan život svih njenih građana. Prema indeksu razvijenosti trenutno smo na 41. mjestu u Federaciji BiH. Moramo znati da smo u prethodnih 5 godina napredovali za 21 mjesto. Te trendove moramo zadržati i da budemo među 30 najrazvijenijih općina u F BiH“, kazao je načelnik Fazlić.

Svi razvojni dokumenti, njihovi ciljevi kao i budžetsko- planska dokumentacija Općine Ilijaš, KS i F BiH uzeti su u obzir pri izradi Strategije održivog razvoja općine Ilijaš za period 2018. do 2022. godine.

Nakon Javne rasprave koja traje 30 dana Strategija će se predložiti Općinskog vijeća Ilijaš.