MJESTO ZA REKLAMU

Poslije vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na Dnevni red. Usvojen je Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulaciong plana „Srebrenički arboretum“ kojeg  je obrazložila Meliha Avdibegović , pomoćnica načelnika, i prisutne upoznala sa detaljima plana. Planski osnov za donošenje Odluke je Prostorni plan KS za period 2003-2023. godine . Općina Ilijaš je pokrenula inicijativu za izradu provedbenog planskog dokumenta „Srebrenički arboretum“ ,  sa ciljem da se za područje na brdu Karašnica iznad Ilijaša , u sklopu kojeg je započeta izgradnja Srebreničkog cvijeta, obezbijedi planska osnova za izgradnju i uređenje lokaliteta primjerena poruci kou cvijet upućuje.  Okvirna sredstva za izradu Plana u iznosu od 37.500,00 KM obezbijedit će Općina Ilijaš.

Usvojen je Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom  kao i nekoliko Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti. Takođe na pomenutoj sjednici su izvršene zamjene pojedinih  članova komisija zbog nespojivosti funkcija.

Share.

Comments are closed.