Udruženje boraca 126. brigade Ilijaš održalo je 5. sjednicu Skupštine. Na dnevnom redu je bilo nekoliko tačaka, između ostalog izbor radnih tijela, Izvještaj Verifikacione komisije, kao i razmatranje Izvještaja Udruženja kao i Programa rada za 2020. godinu. Kada je u pitanju Izvještaj za 2019. godinu  zaključeno je da Udruženje preko izabranih tijela izvršavalo programske zadatke  koji su bili predviđeni planom.

Kako je za Radio Ilijaš kazao Bego Durić , predsjednik Upravnog odbora, kao najvažniji programski ciljevi i dalje ostaju Izrada Monografije 126 brigade, opremanje Spomen sobe i izgradnja Spomen obilježja u rejonu Čemerske planine.

Kada je u pitanju izrada Monografije udruženje je aktivno radilo na prikupljanju odgovarajućih ratnih dokumenata. Skupština je je na prijedlog Upravnog odbora imenovala Redakcijski odbor čija je nadležnost da i dalje prikuplja dokumenta. Redakcijski odbor je u proteklom periodu održao niz rasprava, intervjua i okruglih stolova  sa bivšim starješinama jedinica i komandi  kao i drugima koji mogu dati svoj doprinos.

Načelnik općine Ilijaš  je odlukom  dodijelio  prostorije  za rad Udruženja, kao i za Spomen sobu koja je krajem 2019. godine i opremljena.

Kada je u pitanju izgradnja spomen obilježja na rejonu Čemerske planine do sada nije postignut značajniji uspjeh, jer Udruženje nailazi na  poteškoce oko nailaska adekvatnog zemljišta, kao i skupi infrastrukturni objekti .

Planom za 2020. godinu  predviđeno je uzimanje učešća u obilježavanjima svih značajnih . Planiran je nastavak  aktivnosti na prikupljanju historijske i arhivske građe sa ciljem objedinjavanja materijala za pripremu i izradu Monografije 126. Brigade.

Takođe planirana je izrada baze podataka Registra svih boraca i starješina i pripadnika TO Ilijaš, kao i registra šehida, poginulih, umrlih i nestalih pripadnika .

 

 

 

 

 

 

 

Share.

Comments are closed.