Održana Svečana sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Svečana sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš povodom obilježavanja 22. godišnjice reintegracije Općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH je održana danas.

Riječ je o velikom i važnom danu za BiH i sve građane koji u njoj žive.  Prije 25 godine preko dva miliona građana se na historijskom referendumu opredijelilo da ide putem slobode i nezavisnosti BiH. Desetine hiljada naših najboljih sinova pravo na slobodu platili su svojim životima.   Na samom početku sjednice prisutne je pozdravio predsjedevajući OV Ilijaš Mahir Dević i   čestitao Dan reintegracije Općine Ilijaš i Dan nezavisnosti BiH: “Svjedoci ste da smo u proteklom peridu od reintegracije prošli mnoge faze, idemo sigurnim putem, napredak je itekako vidljiv. Ovom prilikom se zahvaljujem svima koji su na bilo koji način doprinijeli tom napretku i koji su doprinijeli da općina Ilijaš bude prepoznatljiva u Kantonu i Federaciji. Nadam se da ćemo nastaviti da koračamo u sigurnu i prosperitetnu budućnost i da ćemo nizati rezultate kao i dosada“  poručio je Dević.

JU KSC i Radio Ilijaš ove godine je u povodu Dana Općine Ilijaš, odlučila dati priliku mladim ilijaškim stvarateljima da se dokažu na polju literarnog stvaralaštva. Uz svesrdnu pomoć načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića, koji je finansijski podržao projekat. Učenik OŠ „Hašim Spahić „Sendin Pašović  je pročitao svoj rad.

U poslijeratnom periodu Ilijaš, kao i većina drugih bh. lokalnih zajednica, našla se u izuzetno teškoj situaciji i to ne samo u smislu lošeg privrednog stanja, već i velikog broja raseljenih lica, uništene ili dotrajale društvene i saobraćajne infrastrukture. Ovakvo stanje zahtijevalo je reorganizaciju, obnovu i ponovnu uspostavu gotovo svih segmenata društvenog života, od zdravstvenog socijalnog i obrazovnog sistema, preko obnove saobraćajne i društvene infrastrukture do stvaranja elementarnih preduslova za razvoj poduzetništva. Uslovi danas, uporedo sa poslijeratnim periodom uveliko su različiti. Danas imamo potpuno vidan ekonomski, društveni, kulturno-sportski, obrazovni i zdravstveni  napredak. Akif Fazlić načelnik općine Ilijaš je pozdravio prisutne zahvalio se na dolasku :“S punim dostojanstvom danas dočekujemo i obilježavamo Dan reintegracije Općine Ilijaš. Ovo je jedinstvena prilika da rezimiramo sve što smo uradili u prethodnoj godini i kažemo kakvi su planovi za ovu godinu.

2017. je bila godina nastavka dinamičnog razvoja  naše općine. Ilijaš se polako pozicionira kao prostor snažnog ekonomskog rasta i zapošljavanja, on dobija epitet industrijske općine. Posljednje statistike pokazuju da je općina Ilijaš ostvarila najveće stope rasta zaposlenosti u Kantonu Sarajevo. Pored industrije razvija se i građevinarstvo i trgovina , transport , poljoprivreda…Naši ključni prioriteti u 2017. Godini bili su razvoj saobraćajne infrastrukture kao i vodosnadbijevanje „ kazao je Fazlić i nabrojao sve ostale projekte koje imaju u planu uraditi u 2018. Godini . “Neki od najznačajnijih projekta u 2018. godini su izgradnja vodoopskrbnog sistema  , izgradnja fiskulturne sale u O.Š. “Hašim Spahić” Ilijaš, rekonstrukcija Doma u Podlugovima – prva faza, nastavak rekonstrukcije regionalne ceste i dalja modernizacija saobraćajne infrastukture na cijelom području općine, rekonstrukcija trga ispred KSC-a, nastavak infrastuktualnog opremanja industrijskih zona i početak izgradnje reciklažnog dvorišta. Općina Ilijaš, zaista je jedan od primjera dobre prakse. Primjer, kako se, korak po korak, hrabro, uporno i vrijedno gradi bolji život i sretnija budućnost. Na tom putu, značajnu ulogu, pored građana i građanki općine Ilijaš imali su i istaknuti pojedinci i kolektivi. Općinsko vijeće Ilijaš prepoznalo je rad pojedinaca i kolektiva koji su doprinijeli razvoju i pozitivnom  imidžu naše općine”.

Dodijeljene su plakete :

 Plaketa Općine Ilijaš – dr.Jasmin Halebić , rođen 08.07.1974. godine u Konjicu u petočlanoj radničkoj porodici.

Osnovnu školu završio u Konjicu, srednju vojnu školu pohađao u Rajlovcu do aprila 1992. godine. Na Ekonomskom fakultetu, smjer poslovna administracija, nacionalni Univerzitet Irana diplomirao je 2001. godine. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu, smjer Ekonomski razvoj i planiranje Univerziteta u Teheranu 2003. godine. Na Univerzitetu u Zenici 2009. godine odbranio doktorsku disertaciju i stekao naučno zvanje doktora Ekonomskih nauka. Govori dva strana jezika: engleski i perzijski.Od 2006. do 2015. godine bio zaposlen na Univerzitetu u Zenici gdje je prošao zvanje od višeg asistenta, docenta do vanrednog profesora na naučnoj oblasti Ekonomska teorija i politika.Od 2010. do 2014. godine bio je prodekan za naučno-istraživački rad. U periodu od 2014. do 2015. godine obnašao dužnost dekana Ekonomskog fakulteta i člana Senata Univerziteta u Zenici.Od marta 2015. godine dr.Jasmin Halebić obnaša dužnost ministra finansije u Vladi Kantona Sarajevo i člana Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo. Neke od njegovih značajnijih aktivnosu u mandatu ministra finansija su:

 • donošenje tri Budžeta Kantona Sarajevo u zakonski predviđenom roku, ukupne realizacije od preko 2,2 mlrd KM;
 • smanjenje duga u Kantonu Sarajevo za oko 50 mil KM
 • smanjenje akumiliranog deficita za preko 40 mil KM, što je rezultiralo stabilizaciju javnih finansija i poboljšanje likvidnosti budžeta;
 • povećanje kapitalnog Budžeta Kantona Sarajevo sa 80 mil KM u 2014. godini na 170 mil KM u 2017. godini.
 • Oženjen, otac troje djece.
 • U periodu 1992.-1995. godina pripadnik Armije RBiH.

Plaketa  Općine Ilijaš – Saudin Durmić, rođen 22.02.1976. godine u Mlinima, općina Ilijaš, po zanimanju saobraćajni inženjer. Oženjen, otac dvoje djece. Nastanjen u Misoči, općina Ilijaš. Kao općinski vijećnik izabran za mandatni period 2008.-2012., 2012.-2016. i 2016.-2020. Kao građanin općine odlikovan je sa nizom priznanja od strane mjesnih zajednica, sportskih udruženja, kao i udruženja građana, islamske i vjerske zajednice od kojih izdvajamo slijedeće:

 • za kontinuirani doprinos u razvoju MZ Misoča i realizaciji Manifestacije “Misoča 19. juli-1992.-2009.”
 • za svesrdnu pomoć u razvoju infrastrukturnih, vjerskih, kulturnih i historijskih projekata u selu Bioča
 • za učesće u u akciji “Bajramski paketi za socijalno ugrožene građane općine Ilijaš”
 • za nasebičnu pomoć i doprinos u realizaciji projekta izgradnje asfaltnog puta i hair česme u Gornjoj Bioči (zahvalnica MZ Luka 2015. godina);
 • za pomoć u razvoju sporta na području općine Ilijaš u 2016. godini (specijalno priznanje općinskog načelnika općine Ilijaš 2017. godina);
 • za pruženu promoć pri uređenju harema džamije Stari Ilijaš (zahvalnica Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo 2016. godina);
 • za podršku, pomoć i saradnju u toku imeplementacije aktivnosti Udruženja “AMEKO” i projekta “Za čist i lijep naš Ilijaš-2017.” (zahvalnica Udruženja “AMEKO” 2017. godina);
 • pružao je nesebičnu podršku nizu sportskih udruženja i pojedinaca sa područja općine Ilijaš
 • pokretač niza akcija u sredini gdje živi i obituje.
 • Maloljetni pripadnik Armije RBiH .

Plaketa  Općine Ilijaš – JU Osnovna škola “Hašim Spahić” Ilijaš

Menadžment JU Osnovne škole “Hašim Spahić” Ilijaš je u proteklom periodu ostvario izuzetna postignuća i doprinose u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta.Svojim radom i angažmanom učestvovali su u realizaciji velikog broja projekata koji su od izuzetne važnosti za razvoj i ugled općine Ilijaš. Od značajnijih projekata koje je realizovala JU Osnovna škola “Hašim Spahić” Ilijaš su:

-projekat “Poboljšanje uslova rada odgojno-obrazovnih ustanova” u okviru kojeg su promijenjena unutrašnja vrata na učionicama i kabinetima.

-projekat u okviru kojeg je popločano školsko dvorište, urađen ulaz u školu i djelimično ograđeno školsko dvorište investirala je općina Ilijaš u iznosu od 90.000,00 KM;

-projekat djelimičnog renoviranja mokrih čvorova u školi

-u okviru projekta Svjetske banke “Energetska efikasnost u BiH” izvršeni su slijedeći građevinski radovi na objektu škole: zamjena otvora, termoizolacija fasade, termoizolacija međuspratne konstrukcije prema tavanu, termoizolacija krova, fiskulturne sale, ugradnja uređaja za mjerenje utroška energije, ugradnja termostatskih ventila, ugradnja pumpe za grijanje, zamjena rasvjetnih tijela, ugradnja opreme za mjerenje potrošnje energije, kao i opreme za praćenje temperature i vlažnosti.

-Ukupna vrijednost izvršenih građevinskih radova iznosila je 450.273,48 KM.

  Općinski načelnik Akif Fazlić, dodijelio je  i zahvalnice i drugim pojedincima i kolektivima koji su doprinijeli razvoju općine Ilijaš

Vlada Kantona Sarajevo – za podršku projektima na području općine Ilijaš.

Federalna Geodetska Uprava – za podršku razvoju katastra i zemljišno knjižne administracije u Općini Ilijaš.

Ambasada Japana, ITF IMac  za  podršku projektima deminiranja na području općine Ilijaš.

UNDP –   Za uspješnu realizaciju projekta ” Jačanje uloge Mjesnih zajednica u BiH “na području općine Ilijaš. Pojedinačne zahvalnice dodijeljene su  i koordinatorima projekta „Jačanje uloge Mjesnih zajednica u BiH“ iz općine Ilijaš koji su predstavljali sljedeće mjesne zajednice:

 1. MZ PODLUGOVI – koordinator Almir Špiodić
 2. MZ MRAKOVO – koordinator Mehmed Smajlović
 3. MZ ILIJAŠ GRAD – koordinator Meho Mešetović
 4. MZ STARI ILIJAŠ – koordinator Armin Matoruga
 5. MZ MISOČA – koordinator Alen Matoruga
 6. MZ SREDNJE – koordinator Senad Kovačević