Omladinska organizacija “Carpe diem” raspisuje Javni poziv za angažovanje animatora

Za potrebe realizacije projekta “Edukativne radionice u MZ Mrakovo” Omladinska organizacija “Iskoristi dan – Carpe Diem” raspisuje Javni poziv za angažovanje animatora/ica za sljedeće teme: Radionica „Mala škola bontona“ (dvodnevna radionica) – na kreativan i praktičan način učesnike (djecu) podučiti pravilima lijepog ponašanja; Radionica „Kreativne ruke“ (dvodnevna radionica) – kroz igru i zabavu podučiti djecu izradi čestitki te najrazličitijih predmeta koji će im koristiti; Radionica „Mali naučnici“ (dvodnevna radionica) – kroz jednostavne i zabavne eksperimente podučiti djecu kako da postanu mali naučnici; Zaboravljene dječje igre (jednodnevna radionica) – radionica koja uključuje igre napolju, koje su se nekada igrale a razvojem tehnologije pale u zaborav;

Projekat “Edukativne radionice u mjesnoj zajednici Mrakovo” realizuje se u okviru projekta “Jačanje uloge mjesnihzajednica u BiH” kojeg finansirajuVlada Švicarske i Vlada Švedske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Prijavu, uz potrebnu dokumentaciju i popunjen obrazac za cijenu ponude, dostaviti na e-mail: oocarpediem14@outlook.com najkasnije do 11.11.2017. godine. Kontakt osoba, broj telefona i e-mail: Elma Čutura, tel.: 060 310 6605, e-mail: elma.cutura@gmail.com.

U prilogu možete preuzeti tekst javnog poziva i prijavne obrasce:

PRIJAVA ZA JAVNI POZIV 2017.

JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANJE ANIMATORA 2017.

Obrazac za cijenu ponude