Online sedmica naziv je projekta koji je danas počeo sa primjenom u Srednjoškolskom centru „Nedžad Ibrišimović“. Projekat podrazumijeva da učenici svih razreda četvrtog stepena nastavu prate preko interneta i od kuće. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo usvajanjem novog Zakona o srednjem obrazovanju dalo je mogućnost svim srednjim školama u Kantonu Sarajevo da prvu sedmicu u mjesecu novembru nastavu realiziraju on-line.

Amir Džafo, direktor Srednjoškolskog centra „Nedžad Ibrisimović“ je kazao da se po prvi put u ovoj školi realizuje projekat online sedmica i da će već od sljedeće godine moći organizovati nastavu za sva odjeljenja.

„Prvi put u historiji naše škole pristupili smo realizaciji online sedmice koja je predviđena novim  Zakonom o  srednjoškolskom obrazovanju koja se može, ali i ne mora realizovati. Ove godine smo odlučili da online sedmicu realizujemo u odjeljenjima četvrtog stepena, dakle u Gimnaziji i Mašinskoj tehničkoj školi, a sa trećim stepenom ćemo sačekati dok se steknu malo bolji uslovi. Realizacija nove vrste nastave podrazumijeva da svi učenici imaju pristup kompjuteru i internetu, što nažalost kod nas još uvijek nije slučaj naročito u odjeljnjima trećeg stepena.

Direktor Džafo je istakao da postoje olakšice koje su predvidjeli za učenike koji nemaju pristup kompjuteru i internetu, a pohađaju neka od zanimanja četvrtog stepena. Takvi učenici mogu pohađati online nastavu u toku ove sedmice od prijatelja, a ako ni ta opcija nije moguća onda mogu da dođu u prostorije škole gdje će dobiti pristup internetu.

„Učenicima će biti omogućen pristup računaru kako bi, u punom kapacitetu, mogli učestvovati u ovom projektu. Mi ni u kojem slučaju ne želimo da naša škola zaostaje u bilo kojem pogledu za ostalim školama u Kantonu Sarajevo. Vjerujem da ćemo već sljedeće godine moći organizovati online nastavu za sva odjeljenja. Mislim da je ovo neka vrsta generalne probe za slučaj elementarnih nepogoda ili bilo čega drugog što bi spriječilo učenike da dođu na redovnu nastavu da bi se mogli brzo prilagoditi. Radili smo jako puno na edukaciji nastavnika, formirali smo virtualna odjeljenja  i svi nastavnici učestvuju u izvođenju ove nastave“, kazao je Džafo.

Ovakav način održavanja nastave trebao bi postati tradicionalan barem jednu sedmicu u školskoj godini, a učenike bi trebao motivirati da i od kuće više rade i na online način savladavaju nastavne sadržaje.

autor: Narela Lolić

Share.

Comments are closed.