Općina Ilijaš do kraja godine dobit će Strategiju za mlade

Gost jutarnjeg programa Radio Ilijaša bila je Enisa Mešetović, Koordinator radne grupe za izradu Strategije za mlade općine Ilijaš za period 2018.-2022. godine, s kojom smo razgovarali o važnosti izrade ove Strategije, planu izrade kao i o tome šta će ova Strategija donijeti mladima u općini Ilijaš.

‘’U cilju podrške mladima, premaČlanu 11. Zakona o mladima FBiH, svi nivoi vlasti u Federacijii maju obavezu definirati, usvojiti i provoditi strategiju prema mladima. Strategija prema mladima jeste dokument institucija vlasti sa programskim prisutupom djelovanja prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije. Dakle, definirati strategiju prema mladima znači analizirati postojeće stanje iz ove oblasti u lokalnojzajednici, putem relevantnog uputnika ispitati i analizirati problem i potrebe mladih, na osnovu dobijenih analiza izraditi izvještaj o mladima, formirati radno tijelo za potrebe izrade dokumenta, izraditi dokument, organizovati javnu raspravu te zatim usvojiti dokument od strane predstavničkog tijela općine, to jeste, Općinskog vijeća’’, kazala je Enisa.

Prikupljanje podataka, odnosno anektiranje mladih na terenu provedeno je od strane OpćineIlijaš u septembru 2015. godine, korištenjem standariziranog upitnika, koji sadrži 196 pitanja. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine,  u općini Ilijaš nalazi se oko 5000 mladih osoba, dobi od 15 do 30 godina. Iz te činjenice savakako proizilazi potreba za izradom ove Strategije.

‘’Osnovna svrha Analize položaja i potreba mladih općine Ilijaš jeste da se osiguraju informacije o položaju mladih, kao i set preporuka za javne politike kako bi se izradio dokument Strategije za mlade u općini Ilijaš, ali ista može poslužiti svim zainteresovanim ustanovama i pojedinicima, koji se bave pitanjima mladih’’, ističe Enisa.

Koordinatori Radnih grupa danas su održali prvi sastanak kako bi se utvrdili naredni zadaci formiranih grupa. Istraživanjem je obuhvaćeno šest oblasti, koje su od značaja za mlade i to: obrazovanje mladih, zapošljavanje i preduzetništvo mladih, socijalni položaj mladih, zdravstvena zaštita mladih, učešće mladih (mobilnost, slobodno vrijeme i informisanje mladih), te identitet mladih.

”Članovi Radne grupe imenovani su na prijedlog Kolegija Općinskog vijeća Ilijaš, Komisije za mlade i obrazovanje Općinskog vijeća te Službe za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica općine Ilijaš uz saglasnost Općinskog načelnika Akifa Fazlića. Radna grupa sastoji se od koordinatora, administratora i sedam Radnih tijela iz oblasti: obrazovanja, zapošljavanja i omladinskog poduzetništva, socijalne, zdravstvene i preventivne zaštite mladih, informisanja i savjetovanja mladih, aktivnog učešća mladih u javnom životu i izgradnji civilnog društva, kulture, sporta, estetike, etike i ekologije i rad s mladima sa posebnim potrebama”, navodi Enisa Mešetović.

Bitno je naglasti da članove Radnih grupa čine većinom mladi ljudi koji su usko povezani sa strukturom navedenih oblasti. Ova Strategija pomoći će svakako razvoju općine Ilijaš kao ugodnijeg mjesta za mlade, a krajnji rok za izradu iste predviđen je do kraja ove godine.

 

 d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);