Općina Ilijaš objavljuje konkurs za stipendiranje učenika i studenata

Općina Ilijaš, načelnik Akif Fazlić raspisuje:  KONKURS  za stipendiranje izuzetno nadarenih učenika i studenata za školsku 2017/2018.godinu i KONKURS za stipendiranje učenika i studenata u stanju socijalne potrebe za školsku 2017/2018. godine.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objave u dnevnim novinama i na web stranici Općine Ilijaš (www.ilijas.ba) odnosno do 30.11.2017.godine do 16:00 sati.

Za sve dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti općinskoj Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica, soba 23 u Općini Ilijaš ili na telefon 033/580-690.

Cijeli tekst konkursa i uslove za prijavu pročitajte u prilogu:

KonkursZaStipendiranjeUcenikaIStudenataUStanjuSocijalnePotrebeZaSkolsku2017_2018 KonkursZaStipendiranjeIzuzetnoNadarenihUcenikaIStudenataZaSkolsku2017_2018