Osigurana sredstva za subvencioniranje grijanja

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Kantona Sarajevo uplatio je sredstva za osobe koje su ostvarile pravo na subvencioniranje troškova grijanja na čvrsto gorivo.

Sredstva su osigurana za januar, februar i mart ove godine u iznosu od 77.160 KM, a uplaćena su na tekuće račune kod odabranih banaka za 321 korisnika ovog prava, saopćeno je iz Press službe Kantona Sarajevo.