U kabinetu općinskog načelnika upriličeno je potpisivanje Sporazuma za sufinansiranje prve faze prethodnih radova istražnog karaktera, izvođenje hitnih konzervatorskih radova, tekućeg održavanja i obavljanju stručnog nadzora nad prethodnim radovima istražnog karaktera i nad radovima tekućeg održavanja na sanaciji južnog perimetralng zida između istočne i južne kule Starog Grada Dubrovnika u općini Ilijaš.

Potpisivanju su prisustvovali načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, Ministar prostornog građenja i zaštite okoliša KS Damir Filipović i pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac-Jozić.

Pomenuti radovi koji su definisani Sporazumom finansirat će se na način da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS osigura sredstva u iznosu od 60.000 KM, a Općina Ilijaš u iznosu od 30.000 KM iz Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu.

Načelnik Akif Fazlić je istakao da je zadovoljan što se prepoznala važnost ovog projekta i da će u narednom periodu biti više angažmana i sredstava da se u konačnici dođe do završne tačke kada će povjesna jezgra Stari Gard Dubrovnik biti obnovljena i završena.

Zadovoljstvo je da smo danas u prilici da potpišemo Sporazum o daljim aktivnostima na ovom potezu historijske jezgre Stari Grad Dubrovnik. Po prvi put potpisujemo ovakvu vrstu Sporazuma sa Vladom Kantona za sufinansiranje dalje realizacije ovog projekta. Danas ovim Sporazumom objezbjeđujemo dodatna sredstva u iznosu od 90.000 KM. Vlada Kantona odnosno Ministarstvo prostornog uređenja objezbjeđuje 60.000 KM, a Općina Ilijaš 30.000 KM na daljim radovima, na rekonstrukciji perimetralnog zida između južne i istočne kule. Zadovoljstvo je da ćemo u ovoj godini prsustvovati ovim radovima. Zahvaljujem se prije svega ministru i Vladi Kantona, jer mislim da smo svi prepoznali važnost ovoga projekta i da će u narednom periodu sve više biti angažmana i sredstava da u konačnici dođemo do završne tačke kada će povjesna jezgra Stari Grad Dubrovnik biti obnovljena i završena, kazao je načelnik Fazlić .

Ministar prostornog građenja i zaštite okoliša KS Damir Filipović je kazao kako smatra da je ovo nešto što svjedoči o postanku Bosne i što svjedoči o jednom objeku koji pokazuje sva ona prava koja su definisana poveljom slobode kretanja ljudi.

Bitno je naglasiti da je ovo materijalizacija povelje i da dokazujemo saradnju koja je bila između Dubrovnika, Republike Dubrovačke i Kraljive Bosne i Hercegovine. Na ovom projektu treba da se uključe sve više instance pa i Federalna Vlada i Državna Vlada, jer u konačnici smo prepoznali ovaj projekat i izdvojili sredstva za koja smatram da će u ovoj godini biti dovoljna za realizaciju ovog projekta. Imamo mogućnost da nastavimo na rekonstrukciji u nekom daljem periodu. Što se tiče samog grada on je trenutno u jednoj fazi rekontrukcije i da u nerednom periodu treba razmišljati o turističkim potencijalima i eventualnom povratku sredstava na taj jedan način, jer trenutno to ne može završiti dok se svi ne uključimo, i dok ne dođemo do apsolutne rekonstrukcije starog grada i ne uradimo putnu infrastrukturu prema tom dijelu, kazao je ministar Filipović.

Pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac-Jozić je istakla da se sada ulazi u prvu fazu realizacije južng zida parimetralnog koji će povezati južnu i istočnu kulu.

Ovom prilikom želim da se zahvalim Vladi Kantona Sarajevo koja je prepoznala značaj ovog kulturno- historijskog resursa koji svjedoči hiljadu godišnji državnosti Republike BiH. To su prva sredstva koja stižu sa tog nivoa, jer do sada smo sredstva obezbjeđivali sa nivoa Federacije BiH, što znači putem Ministarstva kulture i sporta i Ministarstva prostornog uređenja u znatno sufinansiranje Općine Ilijaš. U 2018. godini završeni su radovi na istočnoj kuli Starog grada Dubrovnika, sada ulazimo u prvu fazu realizacije južnog zida perimetralnog koji će povezati južnu i istočnu kulu. Za ove radove neophodna su sredstva u iznosu od 250.000 KM i u ovoj godini ćemo početi sa radovima istražnog karaktera i sa sanacijom južnog zida i sa njihovom konzervacijom. Sa zadovoljstvom mogu reći da su krenuli radovi na rekonstrukciji pristupnog puta i da će taj dio puta biti asfaltiran u ovoj godini u dužini preko dva kilometra, kazala je  pomoćnica načelnika Zagorac- Jozić.

Nema preciznih podataka o nastanku grada, a prvi put se spominje u zapisu Dubrovačke kancelarije u kojem se govori o prevozu robu do Deževica, Podvisokog i do mjesta zvanog “Doboruonich”.

Share.

Comments are closed.