Potreban pripravnik sa SSS/KV u KSC Ilijaš

KSC i Radio Ilijaš  na osnovu Ugovora o sufinansiranju  sa Zavodom za zapošljavanje   traži jednog  pripravnika sa SSS /KV, bez radnog iskustva u struci , radnik na održavanju-domar , koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo  , na period od 6 mjeseci .

Rok za prijavu 13.11.2017.godinu .

Zainteresovani se mogu javiti u prostorije Radio Ilijaša .