Potrebna oprema za obeveznu Školu skijanja

Prema odluci Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade od ove školske godine za učenike VI razreda uvodi se obavezna Škola skijanja. Obezbjeđene su skije i štapovi za sve učenike, ali nisu pancerice i kacige, a školama je ostavljena obaveza da nabave ovu opremu.

S obzirom na to da veoma mali broj učenika VI razreda posjeduje pancerice, pozivamo  sve roditelje naših učenika ali i sve građane Ilijaša da posude opremu ukoliko je posjeduju, posebno pancerice broj 37 do 41 koja će biti korištena za vrijeme trajanja Škole skijanja . Opremu je potrebno dostaviti u školu, gdje će im se izdati potvrda o posudbi.

Molimo građane da se uključe u ovu akciju i na taj  način pomognu učenicima da savladaju tehniku skijanja.