Povećanje dječijeg dodatka za 30 posto

Približno 13.000 mališana u KS od novembra će dobijati dječiji dodatak uvećan za 30 posto. Tako će umjesto dosadašnjih 33, iznositi 42 marke, dok će se uvećani dodatak s 49,50 povećati na 63 marke. Rebalansom budžeta KS, prihvaćeno je ovo uvećanje dječijeg dodatka za 30%.

Dopunama Zakona o socijalnoj, zaštiti civilnih žrtava rata i porodice sa djecom, proširen je broj teških dječijih oboljenja na osnovu kojih se može ostvariti pravo dječijeg dodatka.

Osim toga, ovo pravo ostvaruju i porodice u kojima je jedan od članova domaćinstva vlasnik motornog vozila, a ukoliko roditelj ili dijete ima invaliditet od najmanje 90 posto, ili je dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju.

-Izmjenama dato je pravo porodicama koje imaju teško oboljelu djecu, da jedan od roditelja može posjedovati motorno vozilo i proširena je lista bolesti, istaknula je Amela Dautbegović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Rebalansom budžeta predviđeno uvećanje od 30 % počinje od ovog mjeseca, a predviđena su sredstva za 2018. Ovo je prvo povećanje dječijeg dodatka u posljednjih 10 godina.

Izvor: tvsa