POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

Na osnovu  člana 57. stav (1) Zakona o osnovnom  odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21), direktor Javne ustanove Osnovna škola  „Stari Ilijaš”  Ilijaš,  objavljuje:

POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u FEBRUARU, u terminu od 1.2. 2022. do 28.2.2022.godine.

U izuzetnim opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u februarskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge mogu se prijaviti u augustu.

IIU prvi razred školske 2022/2023. godine će se upisati  djeca koja do 1.3.2022. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

III – Školsko područje Javne ustanove Osnovne škole  „Stari Ilijaš”  Ilijaš obuhvata sljedeće ulice: Donja Bioča, Donja Misoča, Donja Luka, Donji Malešići, Gornja Bioča, Gornja Misoča, Gornja Luka, Gornji Malešići, Mlini, Ribarići, Stari Ilijaš, Kamenica, Hadžići, Karaula i Vlaškovo.

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18).

 IV – Za upis djece u prvi razred školske 2022/2023. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred 2022/2023. godine” te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Škole stariilijas@bih.net.ba, putem lika ili putem pošte na adresu Bosanski put 151, Stari Ilijaš, 71380 Ilijaš.

 V- Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji dužni su dostaviti po okončanju stanja prirodne i druge nasreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19) na adresu Škole.

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

 

·         Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
·         Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
·         Cerifikat/uvjerenje da  je dijete pohađalo Obavezni  predškolski program  za djecu  u godini  pred polazak u školu koju izdaje  predškolska ustanova;
·         CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.
O terminima dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem internet stranice Škole, ili  na neki drugi način koji roditelji/staratelji predlože prilikom upisa djeteta .
 Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefone: 033 402 300 i 033 402 400ili e-mail:

stariilijas@bih.net.b

Prijavu za upis u OŠ “Stari Ilijaš”:

Prijava za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2022,2023 godinu

 

Prethodni članakUčenici SŠC “Nedžad Ibrišimović” dizajnirali web stranicu koja ima za cilj promociju brojnih prirodnih ljepota općine Ilijaš
Naredni članakKavazović: Sigurnost ljudi, suverenitet i nepovredivost državnih granica, temelj su mira u BiH