Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, preporučuje poslodavcima da, usljed vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika.

Poslodavcima je preporučeno da razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16, te njihovog nastavka poslije 16 časova.

Ukoliko je proces rada kod poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće primjeniti ovu mjeru, ovo ministarstvo daje preporuku poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro.

Takođe, preporučuje se poslodavcima da za vrijeme trajanja ovakvih vremenskih neprilika omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima sa dijagnostikovanim hroničnim oboljenjima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Data je preporuka da ustanove koje s radom počinju u devet časova ili kasnije prilagode početak radnog vremena.

Pored toga, poslodavci bi trebali omogućiti odijevanje prilagođeno visokim temperaturama u ustanovama, preduzećima i organima vlasti, te drugim pravnim osobama, kao i adekvatno odijevanje na službenim događajima (sjednice parlamenta, vlade i slično), saopšteno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Share.

Comments are closed.