Program sufinansiranja zapošljavanja 2018. godini

Federalni zavod za zapošljavanje će 27.2.2018. godine u 8 sati objaviti prvi Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018.

Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se upoznaju sa sadržajem programa radi eventualnog učešća. Prijava se vrši radnim danom od 8 do 16 sati.

Detaljnije informacije na: fzzz.ba