MJESTO ZA REKLAMU

Održana je konstituirajuća sjednica Udruženja penzionera Ilijaš  na kojoj je izabrano radno predsjednišvo , verifikaciona komisija , predsjednik Skupštine i zamjenik, Izvršni   i  Nadzorni odbor. Na sjednici je razmatran Program rada i aktivnost iza 2018. godinu.  Za novog predsjednika  Skupštine izabran je Salih Matoruga.

Salih Stomornjak , koji je vršio funkciju predsjednika Skupštine u predhodnom sazivu  je za Radio Ilijaš kazao:“  Svake četiri godine  biramo nove članove , tako je bilo i ovaj put.  Mi imamo 13 mjesnih organzacija koje biraju svoje članove i  koje predlažu članove za Skupštinu UP Ilijaš i članove za federalni i kantonalni nivo. Naša skupština broji  35 članova  i 13 predsjednika mjesnih organizacija . Na području općine Ilijaš  imamo 3540 penzionera, od toga su naši članovi njih 2850. Ove godine smo izbore proveli na demokratski način, vodili smo računa i o nacionalnoj zastupljenosti . Sada imamo 26 novih članova u  Skupštini , a ostali su stari”.

Novi predsjednik Skupštine  Udruženja  Salih Matoruga  je kazao da je plan nastaviti sa svim aktivnostima u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima. Takođe je pomenuo da je na konstituirajućoj Skupštini usvojen Plan rada i aktivnosti za ovu godinu.

 “Nastavit ćemo sa pomaganjem našim članovima koji se nalaze u stanju  potrebe i članova koji su bolesni,  te ćemo svoje planske aktivnosti uraditi na vrijeme“- kazao je Matoruga i pozvao sve penzionere koji nisu njihovi članovi da im se pridruže.

Share.

Comments are closed.