Sanacija puta prema selu Čemerno

Načelnik Općine Ilijaš  Akif Fazlić u četvrtak, 18.05. održao je radni sastanak sa zamjenikom ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Predragom Jovićem, predsjednikom Udruženja “Prijatelji Ilijaša” iz Bijeljine Milenkom Zupurom, sveštenikom pravoslavne crkve u Ilijašu, parohom Božidarom Tanovićem i grupom bivših stanovnika općine Ilijaš, tačnije sela Čemerna.

Jedna od osnovnih zahtjeva ove grupe građana je da Općina Ilijaš sanira put prema selu Čemernu, kako bi se 10. juna obilježila godišnjica stradanja srpskih civila u proteklom ratu u selu Čemernu.

Služba civilne zaštite Općine Ilijaš svake godine sanira i obezbijedi prohodnost puta do spomen obilježja na Čemernu pa podrška Općine Ilijaš neće izostati ni ove godine.

Na sastanku je dogovoreno da predstavnik građana i Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš sačini predmjer i predračun radova za sanaciju najprioritetnijeg dijela ovog puta. Put je dug 17 km i Općina Ilijaš trenutno nije u mogućnosti sanirati put bez podrške većih nivoa vlasti.

Paroh Božidar Tanović zahvalio se Općinskom načelniku na pomoći koju pruža ovim mještanima i istakao da je u fazi prikupljanja potrebnih dozvola i saglasnosti za izgradnju Spomen kapele i prostorije za molitvu i okupljanje na ovom lokalitetu.

Općinski načelnik je izrazio zadovoljstvo saradnjom sa Pravoslavnom crkvom i parohom Tanovićem, te dodao da podržava sve aktivnosti na području općine Ilijaš u skladu sa budžetskim mogućnostima i ovlaštenjima.

Zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice Predrag Jović, također se zahvalio Općinskom načelnikom na saradnji i podršci aktivnostima srpske Pravoslavne crkve ali i na saradnji Općine Ilijaš sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Izvor: Općina Ilijaš

 document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);