Na 2. vanrednoj sjednici Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo održanoj u srijedu, 8. maja 2019. godine, poštujući zakonske normative i statut ustanove dužnosti je razriješen dosadašnji generalni direktor, mr.sci.prim.dr Fuad Husić, a na njegovo mjesto postavljen je v.d. generalnog direktora prof.dr Mehmed Kulić koji će na ovoj dužnosti biti narednih šest mjeseci, tačnije do provođenja i okončanja konkursne procedure.

Razlog smjene dosadašnjeg generalnog direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo mr.sci.prim.dr Fuada Husića je neusvajanje Izvještaja o radu za 2017. godinu, te aktuelna situacija koja je bila determinirana nedostatakom reagenasa u Službama za laboratorijsku dijagnostiku, te drugog sanitetskog i potrošnog materijala u 2018. godini koji je bio neophodan za pravilan rad ustanove i kontinuirano pružanje zdravstvenih usluga.

Share.

Comments are closed.